Technologie

Szkolenie Podstawy Elastic Stack

Szkolenie z podstaw Elastic Stack obejmuje kluczowe komponenty, takie jak Elasticsearch, Kibana i Beats, ucząc uczestników podstawowych operacji indeksowania, wyszukiwania i wizualizacji danych.

Szkolenie Zarządzanie kontraktem Microsoft EA w narzędziu SAM

Przygotowanie uczestników do zarządzania kontraktem EA z wykorzystaniem profesjonalnego Narzędzia SAM. Szerokie omówienie i prezentacja kluczowych procesów, takich jak ustalenie liczby kwalifikowanych użytkowników/urządzeń, opracowywanie i archiwizowanie raportów i bilansu licencji, zakupy licencji przy zawieraniu kontraktu oraz w trakcie jego obowiązywania (m.in. True-Up).

Szkolenie Security Fundamentals

Poznaj podstawy bezpieczeństwa IT. Naucz się zabezpieczać warstwy, systemy operacyjne, sieci i oprogramowanie. Idealne dla początkujących specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Szkolenie RHCSA Exam Preparation (GL199)

Przygotuj się do egzaminu RHCSA z naszym intensywnym kursem. Naucz się zarządzania użytkownikami, grupami, oprogramowaniem oraz bezpieczeństwem systemu. Idealne dla przyszłych administratorów systemów Linux.

Szkolenie RestAPI

Poznaj podstawy tworzenia i korzystania z REST API. Naucz się mapowania operacji CRUD, projektowania URL, przekazywania parametrów i testowania API. Idealne dla programistów i architektów systemów.

Szkolenie Report Authoring (V7.0)

Naucz się tworzyć profesjonalne raporty z wykorzystaniem IBM OpenPages GRC Platform. Poznaj techniki pracy z Cognos Report Studio i Cognos Workspace. Idealne dla autorów raportów.

Szkolenie Querying Microsoft SQL Server

Naucz się pisać podstawowe zapytania Transact-SQL dla Microsoft SQL Server. Kurs obejmuje zarządzanie danymi, tworzenie zapytań i optymalizację wydajności. Idealne dla administratorów baz danych i programistów.

Szkolenie Provisioning SQL Databases

Naucz się planować i wdrażać bazy danych SQL Server. Kurs obejmuje instalację, konfigurację, migrację oraz zarządzanie bazami danych zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Idealne dla administratorów baz danych.

Szkolenie Programowanie w PERL

Poznaj podstawy programowania w PERL. Naucz się tworzyć i uruchamiać skrypty, zarządzać danymi, obsługiwać pliki oraz korzystać z wyrażeń regularnych. Idealne dla początkujących programistów.

Szkolenie Postman

Poznaj podstawy korzystania z Postman. Naucz się tworzyć i testować zapytania REST, zarządzać środowiskami oraz automatyzować weryfikację API. Idealne dla programistów i testerów.

Szkolenie PERL Programming for Open Systems

Poznaj programowanie w języku PERL dla systemów otwartych. Naucz się tworzyć skrypty PERL do przetwarzania danych, administracji systemu i innych zastosowań. Idealne dla administratorów systemów, programistów i administratorów baz danych.

Szkolenie Parallel Sysplex Overview

Poznaj środowisko Parallel Sysplex. Naucz się kluczowych komponentów, architektury i przykładów użycia sysplex w systemach z/OS. Idealne dla programistów systemowych z/OS, architektów IT i menedżerów.

Szkolenie Overview of IBM Cognos BI (V10.2.2)

Poznaj kluczowe funkcje i architekturę IBM Cognos BI V10.2.2. Naucz się używać narzędzi do analizy biznesowej, tworzenia raportów i zarządzania danymi. Idealne dla użytkowników biznesowych, autorów raportów i administratorów.

Szkolenie Overview of IBM Cognos Analytics (v11.0)

Poznaj kluczowe funkcje i architekturę IBM Cognos Analytics v11.0. Naucz się korzystać z narzędzi do analizy biznesowej, tworzenia raportów i zarządzania danymi. Idealne dla użytkowników biznesowych, autorów raportów i administratorów.

Szkolenie Operating Your IMS Environment

Poznaj zarządzanie środowiskiem IMS w systemach z/OS. Naucz się kluczowych komponentów, poleceń systemowych i diagnostyki IMS. Idealne dla programistów systemowych, analityków baz danych i administratorów.

Szkolenie Open Stack Essentials

Poznaj podstawy korzystania z OpenStack. Naucz się wdrażać i zarządzać infrastrukturą chmurową, konfiguracją usług IaaS oraz integracją z innymi narzędziami. Idealne dla menedżerów projektów, inżynierów sprzedaży i początkujących specjalistów chmurowych.

Szkolenie Migrating to AWS

Poznaj proces migracji obciążeń do AWS. Naucz się strategii migracji, planowania, wykonania oraz optymalizacji po migracji. Idealne dla profesjonalistów IT.

Szkolenie Microsoft Azure Fundamentals

Poznaj podstawy Microsoft Azure. Naucz się zarządzać subskrypcjami, tworzyć maszyny wirtualne, aplikacje webowe i bazy danych SQL w chmurze. Idealne dla administratorów, deweloperów i profesjonalistów IT.

Szkolenie Linux Basics

Poznaj podstawy systemu Linux. Naucz się korzystania z systemu, nawigacji po katalogach, używania edytora vi, wspólnych poleceń, narzędzi oraz podstawowych koncepcji skryptów.

Szkolenie JavaScript

Poznaj podstawy programowania w JavaScript. Naucz się manipulacji DOM, obsługi zdarzeń, walidacji formularzy oraz integracji z backendem. Idealne dla początkujących programistów webowych.

Szkolenie Java Persistance API

Poznaj integrację aplikacji Java z bazami danych przy użyciu Java Persistence API. Naucz się tworzenia aplikacji bazodanowych, modelowania obiektowego oraz odwzorowania obiektowo-relacyjnego.

Szkolenie JAVA a C#

Poznaj różnice i podobieństwa między językami Java i C#. Naucz się kluczowych koncepcji, frameworków, oraz narzędzi do tworzenia aplikacji webowych, desktopowych i usług sieciowych. Idealne dla programistów.

Szkolenie JAVA + Selenium

Poznaj podstawy automatyzacji testów z użyciem Java i Selenium. Naucz się tworzenia skryptów, zarządzania elementami strony oraz integracji z narzędziami testowymi. Idealne dla testerów manualnych i programistów.

Szkolenie Introduction to Storage

Poznaj podstawy zarządzania pamięcią masową. Naucz się o systemach dyskowych, technologii RAID, wirtualizacji pamięci i rozwiązaniach IBM Storage. Idealne dla początkujących administratorów systemów.

Szkolenie InfoSphere MDM Workbench V11

Poznaj zarządzanie InfoSphere Master Data Management (MDM) za pomocą MDM Workbench. Naucz się tworzenia dodatków, rozszerzeń i usług kompozytowych oraz wdrażania konfiguracji wirtualnej i hybrydowej.

Szkolenie InfoSphere MDM Architecture V11

Poznaj architekturę InfoSphere MDM V11, w tym Virtual i Physical Hubs. Naucz się komponentów MDM, konfiguracji usług oraz punktów rozszerzeń. Idealne dla specjalistów infrastruktury, architektów systemów i inżynierów wsparcia.

Szkolenie Informix Structured Query Language

Poznaj podstawy języka SQL w Informix. Naucz się pisać zapytania, korzystać z funkcji wbudowanych, wykonywać operacje na danych oraz optymalizować zapytania SQL. Idealne dla użytkowników baz danych i programistów.

Szkolenie IMS Shared Queues

Poznaj zarządzanie kolejkami współdzielonymi IMS. Naucz się konfigurować, implementować i obsługiwać IMS Shared Queues w środowisku sysplex. Idealne dla programistów IMS i administratorów systemów.

Szkolenie IMS Security

Poznaj zabezpieczanie systemów IMS z użyciem Resource Access Control Facility (RACF). Naucz się implementować zabezpieczenia, zarządzać dostępem do zasobów oraz monitorować bezpieczeństwo IMS.

Szkolenie IMS Logical Relationships

Poznaj implementację i tuning baz danych IMS z wykorzystaniem relacji logicznych. Naucz się kodować DBD i PSB, ładować i reorganizować bazy danych oraz optymalizować wydajność.

Szkolenie IMS Fundamentals

Poznaj podstawy systemu zarządzania informacją IMS, obejmujące IMS Database System oraz IMS Transaction Manager. Idealne dla użytkowników i menedżerów systemów IMS.

Szkolenie IMS Fast Path

Poznaj funkcje i możliwości IMS Fast Path. Naucz się implementować i zarządzać Fast Path w środowisku IMS TM lub CICS DBCTL. Idealne dla projektantów aplikacji, programistów i administratorów systemów IMS.

Szkolenie IMS Diagnostic Approaches

Poznaj proces diagnostyki oprogramowania IMS, analizę struktur IMS, IPCS, oraz IMS Interactive Dump Formatter. Idealne dla programistów systemowych odpowiedzialnych za wsparcie IMS i diagnozowanie problemów.

Szkolenie IMS Data Sharing

Poznaj funkcje udostępniania danych IMS. Naucz się konfigurować, zarządzać i optymalizować środowiska udostępniania danych w systemach IMS. Idealne dla programistów systemowych i administratorów baz danych.