Licencjonowanie Oracle – poziom zaawansowany

Specjalistyczne, autorskie szkolenie poświęcone zaawansowanym zagadnieniom w obszarze licencjonowania Oracle przygotowuje uczestników do samodzielnej pracy w zakresie licencjonowania baz danych, middleware oraz aplikacji biznesowych. Szkolenie przygotowuje uczestników w zakresie kontraktów Oracle, zawierania umów i procesu negocjacji, co przekłada się na obniżenie TCO środowisk Oracle.

Zarządzanie Kontraktem Microsoft EA w narzędziu SAM

Przygotowanie uczestników do zarządzania kontraktem EA z wykorzystaniem profesjonalnego Narzędzia SAM. Szerokie omówienie i prezentacja kluczowych procesów, takich jak ustalenie liczby kwalifikowanych użytkowników/urządzeń, opracowywanie i archiwizowanie raportów i bilansu licencji, zakupy licencji przy zawieraniu kontraktu oraz w trakcie jego obowiązywania (m.in. True-Up).

Zarządzanie licencjami Microsoft w narzędziu SAM

Przygotowanie do samodzielnej pracy z zakresu zarządzania licencjami Microsoft przy wykorzystaniu Narzędzia Software Asset Management. Warsztat opiera się o licencjonowanie najważniejszych produktów serwerowych - Windows Server, SQL Server i licencje dostępowe. Podczas warsztatu szczegółowo omawiamy proces inwentaryzacji oprogramowania, tworzenia i zarządzania repozytorium licencji, tworzenia bilansu licencji oraz przygotowania się do procesu zakupowego.

IBM Cognos Analytics: Departmental Administration (v11.0)

In this course, you will learn how to use the administration capabilities available in the IBM Cognos Analytics 11.0 portal. You will learn how to manage the security environment, perform deployment of application content, create and manage data server connections, as well as view and manage runtime activities, such as schedules, and system activities.

IBM Engineering Lifecycle Management for Developers – WBT

This course bundles content from DOORS Next, Engineering Workflow Management, and Engineering Test Management courses. It is designed to provide developers with the necessary skills to navigate and understand common components of the Engineering Lifecycle Management (ELM) platform appropriate for this role.

IBM Engineering Test Management Tool-focused User Training

This course introduces test managers to the basics of using IBM Engineering Test Management to manage a test effort within a software development project. The course teaches how to plan the test effort, develop test artifacts, align with requirements and development, manage the test team's work, monitor progress, submit and track defects, and report test results and status. Through hands-on lab exercises that reinforce learning, you will experience the benefits of test management that is integrated with requirements and development through Engineering Lifecycle Management (ELM). IBM Engineering Test Management is a key component of Engineering Lifecycle Management (ELM), providing quality management capabilities in a fully integrated environment that can also include Engineering Workflow Management for change and configuration management.

IBM Engineering Lifecycle Management for Quality Professionals – WBT

This course bundle provides access to self-paced training pulled from the DOORS Next, Engineering Workflow Management, and Engineering Test Management courses. This bundle is designed to provide quality professionals with the necessary skills to navigate and understand common components of the ELM platform appropriate for this role.

Maximo Application Suite – Manage: Work Management

Learn how work is managed in IBM Maximo Application Suite - Manage, including the overall Work Order process and lifecycle, creation of Job Plans as well as Work Orders. This course is taught using a Maximo Application Suite – Manage v8.3 Image using Red Hat Openshift