Programowanie w języku Java (Poziom Advanced)

Przy wykorzystaniu konstrukcji obiektowych uczestnicy zapoznają się z dostępnymi możliwościami wykonywania plikowych operacji wejścia/wyjścia oraz z założeniami programowania wielowątkowego. Zapoznanie sposobu komunikacji z bazą danych pozwoli przechowywać dane pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu. Elementy programowania sieciowego pozwalają na realizację komunikacji między programami przy wykorzystaniu protokołów sieciowych. Dzięki wykorzystaniu możliwości biblioteki JavaFX uczestnicy poznają możliwości projektowania i tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. Przy pomocy biblioteki Maven uczestnicy poznają sposoby organizowania procesu budowania aplikacji, tworzenia testów jednostkowych celem weryfikacji jakości oprogramowania, korzystania z popularnych wzorców projektowych, poznają również założenia technologii Java Enterprise Edition.

Agenda

1. Wejście / wyjście – Java I/O jako warstwa abstrakcji przetwarzania danych

 • koncepcja strumieni – strumień jako koncept reprezentujący uszeregowane dane, strumienie znakowe oraz binarne
 • operacje plikowe – API zarządzania zasobami dyskowymi oraz implementacja strumieni bazująca na strukturze plików
 • serializacja obiektów – przechowanie stanu obiektu w strumieniu obiektów, interfejs Serializable

2. Wątki – równoległe wykonywanie zadań

 • sposoby tworzenia – różne podejścia przy uruchamianiu równoległych zadań, klasa Thread, interfejs Runnable, egzekutory
 • synchronizacja wątków – zabezpieczanie danych przed ryzykiem równoległej modyfikacji
 • komunikacja międzywątkowa 

3. Programowanie sieciowe

 • podstawy protokołów sieciowych
 • UDP w Javie – programowanie sieciowe przy wykorzystaniu datagramów i podejścia rozgłoszeniowego
 • TCP w Javie – programowanie sieciowe przy wykorzystaniu protokołu TCP

4. Obsługa baz danych

 • standard JDBC
 • obsługa połączeń i wykonywania i obsługi zapytań – wykonywanie zapytań, parametryzowanie zapytań, wielokrotne wykonywanie zapytań
 • obsługa rezultatu zapytania – iterowanie wierszy odpowiedzi, mapowanie danych
 • transakcje – sposoby na ręczne zarządzanie granicami transakcji, wycofywanie transakcji, automatyczne zatwierdzanie operacji

5. JavaFX – zestaw komponentów wizualnych oraz API wspierającego strumienie audiowizualne

 • Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego – implementacja interfejsów obsługujących zdarzenia występujące w interfejsie użytkownika
 • Przegląd komponentów i kontenerów
 • Rodzaje zdarzeń i ich obsługa

6. Budowanie aplikacji za pomocą framework’u Apache Maven – organizacja struktury projektu i podążanie za zaproponowanymi konwencjami.

7. Testy jednostkowe – testowalność pojedynczych bloków kodu

 • Koncepcja testów jednostkowych
 • Biblioteka JUnit
 • Biblioteki zaślepek (mocking)

8. Podstawowe Wzorce Projektowe

 • Podział wzorców projektowych – klasyfikacja wzorców według adresowanego problemu, wzorce kreacyjne, strukturalne, czynnosciowe
 • Wzorce Gang of Four – przegląd podstawowych wzorców

9. Wprowadzenie do Java Enterprise Edition

 • Architektura wielowarstwowa – omówienie warstwowości aplikacji i podział odpowiedzialności poszczególnych warstw
 • Wersje technologii JEE – historia i rozwój specyfikacji
 • Serwery aplikacyjne – popularne serwery aplikacyjne 

Wymagane przygotowanie uczestników

Wymaganiem jest odbycie kursu w wersji Basic lub znajomość składni języka Java, założeń programowania obiektowego i funkcyjnego, znajomość mechanizmu obsługi wyjątków i podstawowych klas z biblioteki Standard API. 

Zagadnienia

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi i warsztatami. 

INFORMACJA CENOWA:
od 4000 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 5

KOD SZKOLENIA: IT-JV-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym