Rozwiązania edukacyjne.

Szkolenia zamknięte – projekty dedykowane, projektujemy pod potrzeby klienta, poprzedzone analizą wymagań. W zależności od wyników badania potrzeb dostosowujemy rozwiązania i narzędzia szkoleniowe. Klient ma wpływ na wybór najbardziej efektywnych rozwiązań

Seminaria/konferencje – wydarzenia edukacyjne w najwyższym standardzie poświęcamy istotnym zagadnieniom biznesowym dla każdej organizacji

Studia podyplomowe, specjalizacja na studiach inżynierskich – wspólnie z partnerskimi uczelniami organizujemy zajęcia dla studentów, zapewniamy ich praktyczny wymiar i uzupełniamy treści o warsztaty z najlepszymi praktykami biznesu

Coaching, doradztwo i konsultacje– dla naszych klientów oferujemy coaching, konsultacje indywidualne oraz projektowe. Przygotowujemy dedykowaną ofertę na konsultacje i doradztwo z obszaru ITIL i zwinnego Zarządzania Projektami. Świadczymy również usługi Agile Coach.

Symulacje biznesowe – to interaktywne warsztaty behawioralne zaprojektowany w oparciu o mechaniki gier tradycyjnych (planszowych, fabularnych i karcianych). Jest to w istocie nauka na podstawie własnych doświadczeń, analizy procesu decyzyjnego oraz możliwości zapoznania się z często nieoczywistymi konsekwencjami podejmowanych decyzji.

Uczestnicy wcielają się w role, pracując w symulowanym świecie – rzeczywistości fabularnej wykreowanej na potrzeby warsztatu. Świat, choć odległy od codziennej pracy, odzwierciedla konkretne uwarunkowania biznesowe. Dlatego też uczestnik symulacji, dzięki wsparciu trenera, z łatwością dokonuje transferu obserwacji i wniosków na grunt własnej pracy, zespołu lub całej firmy, jednocześnie działając w środowisku dla niego nowym, z dala od codziennej rutyny.

Symulacje biznesowe to skuteczne narzędzie do testowania nowych koncepcji i rozwiązań. Sprawdzają się w zarówno w przypadku potrzeby przeprowadzania zmiany w organizacji, np. poprzez wdrożenie nowej metody pracy, jak również w pracy na poziomie pojedynczych zespołów, gdzie wpływają na poziom integracji zespołu oraz pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy. 

Są przydatne jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji oraz innowacyjność, a także ewolucję kultury organizacji.