Szkolenie Wielowymiarowa analiza danych za pomocą MS Excel i Power BI

Głównym celem kursu jest nauczenie w jaki sposób skutecznie, szybko i efektywnie opracowywać dane pochodzące z różnych źródeł w celu ich dalszej analizy i raportowania. Dodatkowo kurs uczy wykorzystywania narzędzi dostępnych w pakiecie MS Excel i Power BI, co pozwoli na usprawnienie i zautomatyzowanie zadań bez konieczności nauki programowania VBA. Celem szkolenia jest nauka przygotowywania wielowymiarowych analiz i raportów. 

Agenda

Dostosowanie środowiska pracy

 • ustawianie opcji programu
 • formaty zapisu pliku

Omówienie zasad adresowania i odwołań do zakresów

 • adresy względne, bezwzględne, mieszane
 • przypisywanie nazw zakresom komórek
 • style odwołań
 • odwołania 3-W

Funkcje i formuły

 • zasady korzystania z funkcji wbudowanych
 • formuły zaawansowane – zagnieżdżanie funkcji
 • omówienie najbardziej przydatnych funkcji wbudowanych
 • funkcje tablicowe

Przygotowanie danych do analiz

 • kontrola poprawności danych
 • formatowanie niestandardowe
 • formatowanie warunkowe
 • autokonspekt i grupowanie danych
 • opcje sortowania
 • filtr zaawansowany
 • narzędzie Tekst jako kolumny
 • obiekt Tabela

Wybrane narzędzia analityczne

 • sumy częściowe
 • konsolidacja
 • szukaj wyniku
 • menedżer scenariuszy

Analiza danych za pomocą Tabel przestawnych

 • tworzenie tabeli – źródła danych
 • modyfikowanie układu tabeli
 • grupowanie i sortowanie danych w tabeli
 • ustawianie opcji tabeli i opcji pól tabeli
 • dodawanie pól wyliczanych
 • tworzenie i modyfikowanie wykresu przestawnego

Wykorzystanie danych ze źródeł zewnętrznych

 • import plików tekstowych
 • kwerendy baz danych
 • kwerenda sieci Web

Kontrola dostępu do danych

 • zabezpieczanie pliku
 • ochrona skoroszytu
 • ochrona komórek

Power Pivot

Wstęp

 • Czym jest PowerPivot
 • Zasadnicze korzyści z użycia PowerPivot do analizy danych w Excelu
 • Terminologia PowerPivot i analizy wielowymiarowej
 • Dostępność dodatku PowerPivot

Tworzenie modeli danych

 • Importowanie danych do modelu, z wielu źródeł 
 • Z aktywnego skoroszytu 
 • Z innych skoroszytów
 • Z plików txt, csv
 • Z baz danych

Tworzenie relacji
Doskonalenie modeli z użyciem języka DAX (Data Analysis eXpressions language)
Tworzenie kolumn obliczeniowych 
Niezbędne korekty modelu z użyciem funkcji RELATED
Tworzenie miar wyliczanych
Tworzenie kalkulowanych elementów wymiarów i hierarchii
Tworzenie pól obliczeniowych 
– Niejawnych
– Jawnych
Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
aportowanie z modeli PowerPivot
Tabele i wykresy przestawne
Zasady prawidłowego użycia tabeli przestawnej
Różnice w funkcjonalności tabeli przestawnej opartej o PowerPivot w stosunku do standardowej tabeli przestawnej Fragmentatory
Oś czasu
Pobieranie tabel z modelu PowerPivot

Power Query

 1. Wstęp
  • Czym jest Power Query
  • Instalacja dodatku Power Query oraz omówienie jego interfejsu.
  • Dostępność dodatku Power Query
 2. Pozyskanie danych – import ze źródeł zewnętrznych
  • Z plików (Excel, CSV),
  • Folderów – tworzenie przyrostowych modelów danych,
  • Relacyjnych baz danych (MS Access),
  • Wyszukiwanie w Wikipedii,
  • Źródeł webowych (Facebook),
 3. Operacje na danych w widoku graficznym
  • Lista zapytań
  • Lista operacji
  • Poziomy danych – nawigator
  • Narzędzia dostępne ze wstążki: 

Operacje na wierszach/kolumnach,
Filtrowanie i sortowanie,
Zmiana typu danych,
Automatyczne wypełnianie pustych pól, zmiana wartości wybranych pól,
Rozdzielanie i łączenie,
Rekordy, listy, tabele,
Grupowanie i agregowanie,
Unpivot,
Transformacje daty/czasu, liczb i tekstów,
Kombinowanie danych (sumowanie rekordów, łączenie tabel).

 1. Operacje na danych z wykorzystaniem języka M
  • Składnia.
  • Podstawowe funkcje wbudowane.
  • Zmienne, bloki, funkcje użytkownika.
 2. Automatyzacja importu danych
  • Ze stron WWW,
  • Z serwisów webowych,
  • Z plików.

Power View

 1. Wstęp
  • Czym jest Power View
  • Dostępność dodatku Power View
 2. Tworzenie raportu z użyciem PowerView
  • Tabela, 
  • Macierz,
  • Karty.
 3. Najważniejsze wskaźniki efektywności
 4. Zastosowanie map oraz filtrów w raporcie Power View
 5. Tworzenie wykresów / diagramów
  • Liniowy
  • Kołowy
  • Kolumnowy
  • Słupkowy
  • Punktowy
 6. Zastosowanie fragmentatorów oraz hierarchii w wykresach / diagramach
 7. Tworzenie animowanych wykresów punktowych (zastosowanie osi czasu)

Power Map

 1. Wstęp
  • Czym jest Power Map
  • Dostępność dodatku Power Map
  • Zapoznanie z interfejsem dodatku Power Map
 2. Przygotowanie danych potrzebnych do prezentacji w dodatku Power Map
 3. Geokodowanie w Power Map
 4. Prezentacja danych z wykorzystaniem różnych typów wizualizacji na mapie:
  • Zastosowanie wizualizacji skomulowanej – kolumnowej
  • Wizualizacja kolumnowa – grupowana
  • Tworzenie wizualizacji bąbelkowej
  • Kontur (m.in. tworzenie „wysp ciepła”)
  • Wizualizacja regionalna
 5. Praca z wieloma warstwami
 6. Nadanie dynamiki poprzez dodawanie wielu „scen” i efektów przejść
 7. Dostrajanie ustawień w wykresach i warstwach
 8. Wizualizacje na mapach dynamicznych – śledzenie danych zmiennych w czasie
 9. Eksportowanie sekwencji scen do pliku wideo

INFORMACJA CENOWA:
od 5100 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 5

KOD SZKOLENIA: IT-BI-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym