EITT – jak działamy?

Na każdym etapie przygotowania oferty, a także przed realizacją szkolenia/eventu wykonujemy konkretne kroki, aby zorganizowane przedsięwzięcie spełniało wysokie standardy.

Prowadzimy m.in. diagnozę potrzeb i analizę informacji celem ustalenia i dobrania zakresu merytorycznego, stosujemy autorskie metody i narzędzia pracy, przygotowujemy rzeczywiste przykłady, zaczerpnięte z praktyki zawodowej naszych trenerów. Zapewniamy kompleksową logistykę.

Efektem końcowym jest raport z rekomendacją do dalszych działań.