Regulamin zgłoszenia i realizacja szkolenia.

  1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy biuro@eitt.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia zajęć.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez EITT indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania .
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę i termin zajęć, szczegółowe opisanie powodu reklamacji i uzasadnienie.
  4. W ramach reklamacji będą weryfikowane ankiety poszkoleniowe. Średnia ocena z ankiet, która wynosi poniżej 2, oznacza uzasadnienie reklamacji.
  5. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od EITT.