Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW

Agenda

1. Dynamiczne strony www 

a. Technologie wykorzystywane do tworzenia dynamicznych stron www

 b. Narzędzia developerskie 

c. Kodowanie 

d. Komunikacja klient-serwer 

2. Programowanie w PHP 

a. Składnia języka PHP

 b. Przesyłanie danych do przeglądarki i serwera 

c. Zmienne d. Komentarze 

e. Łańcuchy znakowe 

f. Liczby 

g. Stałe

 h. Tablice 

i. Funkcje 

j. Pętle 

k. Instrukcje warunkowe 

l. Operatory 

3. Dynamiczne formularze 

a. Tworzenie formularza HTML 

b. Obsługa formularza 

c. Weryfikacja danych z formularza 

d. Propagacja (formularze „z pamięcią”) 

4. Wprowadzenie do MySQL 

a. Składnia języka SQL 

b. Elementy baz danych, nazwy 

c. Typy kolumn 

d. Właściwości kolumn 

e. Połączenie i korzystanie z serwera MySQL 

5. Narzędzia administracyjne baz danych

6. Tworzenie i zarządzanie bazami danych 

a. Tworzenie baz danych 

b. Tworzenie rekordów 

c. Wybieranie danych 

d. Aktualizacja danych 

e. Usuwanie danych 

f. Sortowanie 

g. Grupowanie 

h. Ograniczanie wyników zapytania 

i. Zagnieżdżanie zapytań 

7. Relacyjne bazy danych 

a. Indeksy 

b. Tworzenie złączeń 

c. Wybieranie danych w relacji 

d. Widoki 

8. Obsługa błędów i wyjątków PHP 

a. Typy błędów i ich eliminacja 

b. Wyświetlanie błędów 

c. Funkcje obsługi błędów 

d. Śledzenie przebiegu programu 

9. Sesja PHP 

a. Logowanie 

b. Posługiwanie się danymi sesji 

c. Zwiększenie bezpieczeństwa sesji 

d. Ciasteczka

10. Integracja PHP i MySQL 

a. Łączenie z serwerem MySQL 

b. Wybieranie bazy danych 

c. Wykonywanie zapytań 

d. Odczytywanie wyników zapytania 

e. Zliczanie rekordów 

f. Skrypty PHP do zarządzania bazą danych 

11. Tworzenie aplikacji internetowych 

a. Ukryte pola formularza 

b. Stronicowanie (paginacja) 

c. Wyświetlanie tabel z sortowaniem d. Wysyłanie poczty e-mail 

e. Funkcje daty i czasu

f. Podstawy JavaScript 

g. Przesyłanie plików 

12. Zabezpieczenia 

a. Walidacja danych 

b. Zapobieganie spamowi 

c. Szyfrowanie 

d. Zapobieganie wstrzyknięciom kodu SQL (SQL Injection) 

13. Podstawy obiektowości 

a. Klasy 

b. Pola  

c. Metody 

d. Hermetyzacja (enkapsulacja) 

e. Instancje 

f. Klasy statyczne 

14. Warsztat – tworzenie forum dyskusyjnego 

15. Warsztat – tworzenie rejestracji użytkowników

 16. Warsztat – sklep internetowy 

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 10

KOD SZKOLENIA: IT-PH-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym