Cybernetyczna Platforma Treningowa

To system umożliwiający ćwiczenie praktycznych umiejętności działów IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firmowej infrastruktury teleinformatycznej w zakresie wykrywania i reakcji na ataki cybernetyczne.

Bezpieczeństwo informacji

Uświadomienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Przedstawienie systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji w oparciu o normy przy uwzględnieniu ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności.

Audyt śledczy

Szkolenie zamknięte dla grupy 10-20 osób. Szkolenie obejmuje część teoretyczną, warsztaty (pisanie programu, raportu, notatek), ćwiczenia praktyczne (scenki).

Analiza informacji

Szkolenie  z zakresu analizy informacji przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy zajmują się wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i podmiotami sektora publicznego i prywatnego.