Szkolenie Microsoft Excel – Programowanie VBA w analizach i raportach

Programowanie VBA w analizach i raportach

Agenda

 1. Środowisko pracy
  • elementy okna edytora VBA i ich dostosowywanie
  • uruchamianie i śledzenie wykonania programu
  • praca z narzędziami programisty
  • poziomy zabezpieczeń
 2. Wykorzystanie rejestratora makr
  • typy procedur
  • opcje rejestracji procedur
  • zasady dostępności procedur
  • wykorzystanie skoroszytu makr osobistych
  • uruchamianie procedur
 3. Składnia VBA
  • operatory działań
  • typy danych
  • deklarowanie zmiennych
  • konstrukcje warunkowe
  • konstrukcje iteracyjne
  • instrukcja grupująca
  • zasięg zmiennych, procedur i funkcji
  • przekazywanie parametrów
 4. Funkcje VBA
  • tekstowe
  • dat
  • informacyjne
  • konwersji
 5. Tworzenie funkcji własnych
  • składnia procedur typu Function
  • wykorzystywanie wbudowanych funkcji MS Excel przy tworzeniu własnych
  • używanie funkcji arkuszowych
 6. Obsługa błędów
  • błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
  • ignorowanie błędów
  • własna obsługa błędów
 7. Model obiektów MS Excel
  • definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja
  • biblioteka obiektów MS Excel
  • przykłady posługiwania się obiektem Range
  • wykorzystanie metod i właściwości obiektów Application, WorkBooks, Sheets
 8. Zmienne tablicowe
  • sposoby deklaracji
  • funkcje VBA dla zmiennych tablicowych
  • wczytywanie danych do tablicy
  • wykorzystanie zmiennych tablicowych na arkuszach MS Excel
 9. Tworzenie własnych aplikacji
  • automatyczne importowanie, uzupełnianie danych
  • zarządzanie danymi, arkuszami, skoroszytami z poziomu VBA
  • polecenia VBA dla plików
  • procedury zdarzeń
  • przykłady wykorzystania zdarzeń skoroszytu, arkusza
  • tworzenie formularzy użytkownika
  • wykorzystanie zdarzeń do obsługi formularzy

INFORMACJA CENOWA:
od 1880 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 4

KOD SZKOLENIA: IT-EX-04

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym