Podstawy implementacji usług sieciowych na platformie Java

Agenda

Dzień 1

Wprowadzenie do usług sieciowych

 •  klasyczne usługi sieciowe i podejścia alternatywne
 •  podstawy formatu XML
 •  komunikaty SOAP: zapytanie, odpowiedź, informacje o błędach
 •  język opisu usług sieciowych: WSDL
 •  zadawanie przykładowych zapytań (SOAP UI)

Wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych: JAX-WS

 •  scenariusz top-down: tworzenie Javy na podstawie WSDL
 •  scenariusz bottom-up: tworzenie WSDL na podstawie Javy
 •  adnotacje JAX-WS i dostosowywanie szczegółów usługi
 •  technologia JAXB i jej rola w implementacji usług sieciowych; adnotacje 

JAXB i dostosowywanie formatu XML

Dzień 2

Strona klienta w JAX-WS

 •  generowanie klas dostępowych na podstawie WSDL
 •  klient proxy – zdalne wywoływanie procedur

Koncepcja usług w stylu REST

 •  struktura URL
 •  metody HTTP

Usługi REST w Javie: JAX-RS

 •  obsługa ścieżek i parametrów
 •  obsługa różnych formatów kodowania danych (tekst, XML, JSON, dane binarne)
 •  strona klienta w JAX-RS

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: IT-JV-06

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym