Zarządzanie

Szkolenie Six Sigma – Green Belt

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań zarówno właścicieli procesów, jak i członków zespołu w miarę opanowywania narzędzi i metod wykorzystywanych w metodyce Six Sigma.

Szkolenie Scrum Master Certified (SMC™)

Celem tego szkolenia jest przygotowanie osób do tego jak stosować Scrum w projektach, jak pomóc w przeprowadzeniu zmiany w organizacji z tradycyjnym modelem zarządzania do organizacji rozwijającej produkty używając Agile / Scrum.

Kaskadowe VS Zwinne (szkolenie zdalne)

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie.

Szkolenie DevOps

Szkolenie to połączenie metodyki i praktyk wytwarzania oprogramowania z zastosowaniem Lean, Agile, Kanban i zarządzanie usługami IT.