Six Sigma – Green Belt

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań zarówno właścicieli procesów, jak i członków zespołu w miarę opanowywania narzędzi i metod wykorzystywanych w metodyce Six Sigma.

Scrum Master Certified (SMC™)

Celem tego szkolenia jest przygotowanie osób do tego jak stosować Scrum w projektach, jak pomóc w przeprowadzeniu zmiany w organizacji z tradycyjnym modelem zarządzania do organizacji rozwijającej produkty używając Agile / Scrum.

Scrum Developer Certified (SDC™)

Celem tego szkolenia jest przygotowanie osób do rozumienia podstaw, które członkowie zespołu Scrum muszą znać, aby skutecznie przyczynić się do projektu realizowanego używając Scrum.

MIX Metodyk

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu w przejrzysty sposób poznasz różne metody i metodyki zarządzania projektami.

DevOps

Szkolenie to połączenie metodyki i praktyk wytwarzania oprogramowania z zastosowaniem Lean, Agile, Kanban i zarządzanie usługami IT.