Szkolenie Kaskadowe VS Zwinne (szkolenie zdalne)

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

Agenda

1. Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?

 • Działalność operacyjna a zmiany biznesowe
 • Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia (zwinne vs kaskadowe)

2. Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów

 • Planowanie oparte na produktach
 • Struktura podziału pracy
 • Harmonogramowanie sieciowe
 • Planowanie przyrostowe oparte o iteracje

3. Komunikacja a zmiana

 • Zarządzanie informacją
 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Elementy negocjacyjne

4. Czy zmiana to ryzyko?

 • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
 • Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej

5. Techniki „zwinnej” pracy zespołowej

 • Priorytetyzacja MoSCoW
 • Timeboxy i „daily stand-up”
 • Warsztaty facylitowane

​​​​​​​​​​​​​​6. Podsumowanie szkolenia

 • Bilans doświadczeń
 • Indywidualne nastawienie do projektu

Korzyści

Metoda szkolenia:

 • wykład i dyskusje,
 • warsztatowa praca indywidualna i w grupach,
 • ćwiczenia utrwalające i konsolidujące
 • symulacje

INFORMACJA CENOWA:
od 400 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: MG-ZP-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym