Szkolenie ITIL® 4 Foundation

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy kupić razem z egzaminem.

 • Szkolenie ITIL® 4 wprowadza uaktualnioną wersję modelu zarządzania usługami IT 
 • Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia 
 • ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości. Praktyki ITIL są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia. 

Cele szkoleniowe: 

 • Zrozumienie pryncypiów, kluczowych pojęć i wymiarów zarządzania usługami 
 • Pozyskanie sprawności w wykorzystaniu praktyk ITIL
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL® 4 Foundation
“ITIL” is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Profil uczestnika

 • Kadra zarządzająca  i pracownicy organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® 4, pracowników firm świadczących usługi IT.
 • Osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i zdając egzamin uzyskać „Foundation Certificate In IT Service Management” (ITIL 4 Edition)

Agenda

 1. Wprowadzenie
 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Wartość i jej tworzenie
  • Organizacje, dostawcy usług, konsumenci usług i inni interesariusze
  • Produkty a usługi
  • Model relacji usługowych
  • Wartość: rezultaty, koszty i ryzyka
 3. Cztery wymiary zarządzania usługami
  • Organizacje i ludzie
  • Informacja i technologia
  • Partnerzy i dostawcy
  • Strumienie wartości i procesy
 4. System wartości usługi
  • Szansa, popyt i wartość
  • Zasady przewodnie ITIL
  • Nadzór
  • Łańcuch wartości usługi
  • Ciągłe doskonalenie
  • Praktyki
 5. Ogólne praktyki zarządzania
  • Zarządzanie architekturą
  • Ciągłe doskonalenie
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie wiedzą
  • Mierzenie i raportowanie
  • Zarządzanie zmianą organizacyjną
  • Zarządzanie portfelem
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie relacjami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie finansowe usługami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie dostawcami
  • Zarządzanie pracownikami i talentami
 6. Praktyki zarządzania usługami
  • Zarządzanie dostępnością
  • Analiza biznesowa
  • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością
  • Kontrola zmian
  • Zarządzanie incydentami
  • Zarządzanie zasobami IT
  • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
  • Zarządzanie problemami
  • Zarządzanie wydaniami
  • Zarządzanie katalogiem usług
  • Zarządzanie konfiguracją usług
  • Zarządzanie ciągłością działania usług
  • Projektowanie usług
  • Centrum obsługi użytkowników (service desk)
  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług
  • Zarządzanie wnioskami o usługę
  • Walidacja i testowanie usług
 7. Techniczne praktyki zarządzania
  • Zarządzanie wdrożeniami
  • Zarządzanie infrastrukturą i platformą
  • Rozwój i zarządzanie oprogramowaniem
 8. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych

Korzyści

 • Poznanie pojęć, wybranych modeli oraz koncepcji stosowanych w ITIL® 4.  
 • Poznanie systemu wartości usługi oraz omówienie praktyk zdefiniowanych w bibliotece ITIL® 4. 
 • Punkty PDU: 14
 • Poziom zaawansowania: podstawowy 
 • Metody szkoleniowe:
  • prezentacja
  • dyskusje
  • praca indywidualna i w grupach
  • ćwiczenia utrwalające i konsolidujące  
  • omówienie próbnych egzaminów  
 • Wersje językowe:
  • Egzamin i materiały – angielski
  • Prowadzenie zajęć – polski, angielski

INFORMACJA CENOWA:
od 1650 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: MG-IF-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym