Szkolenie PRINCE2® Practitioner (szkolenie z egzaminem) – 6th edition

W cenę szkolenia został wliczony egzamin oraz podręcznik (ebook) „Managing Successful Projects with PRINCE2 6th edition” (w polskiej wersji językowej). Szkolenie należy kupić razem z egzaminem i podręcznikiem.

Metodyka PRINCE2 (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie na poziomie zaawansowanym pogłębia wiedzę i daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się praktyczną implementacją zasad prowadzenia projektów poznanych na poziomie PRINCE2 Foundation. Akredytowany warsztat na poziomie zaawansowanym zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem, honorowanym w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

“PRINCE2” is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym. Na szkoleniu wymagana jest znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej, jak i członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2 i nie tylko.

Agenda

 1. Wprowadzenie – część szkolenia wyjaśniająca cele i agendę szkolenia
 2. Informacja o egzaminie – część szkolenia wyjaśniająca aspekty egzaminacyjne,techniki zdawania egzaminu oraz rekomendacje działań służących odpowiedniemu przygotowaniu się do egzaminu PRINCE2 Practitioner – np. przygotowanie podręcznika
 3. Przegląd PRINCE2 – dopasowana w zależności od potrzeb powtórka zagadnień z poziomu Foundation
 4. Egzamin próbny nr 1 – projekt „Kalendarz” – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Kalendarz”
 5. Egzamin próbny nr 2 – projekt „Restrukturyzacja” – przygotowanie do egzaminu poprzez bardzo szczegółową analizę przypadku – analiza każdego z 80 pytań i odpowiedzi obejmująca wszystkie zagadnienia projektu „Restrukturyzacja”
 6. Egzamin PRINCE2 Practitioner – egzamin na poziom zaawansowany znajomości metodyki

Korzyści

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady implementacji metodyki PRINCE2 w środowisku przykładowych projektów omawianych podczas warsztatów. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • ugruntować wiedzę i terminologię nabytą na poziomie Foundation
 • umieć praktycznie definiować role w zespole zarządzania projektem i przydzielać im obowiązki
 • umieć podejmować decyzje dotyczące najlepszego zastosowania metodyki PRINCE2 w każdym z obszarów zarządzania projektami – zdefiniowanie, rozpoczęcie i zamknięcie projektu, kontrolowanie uzasadnienie biznesowe przez cały czas trwania projektu, reagowanie na zmiany i ryzyka
 • prawidłowo oceniać sposoby rozwiązywania zagadnień i ryzyk zgodnie z metodyką

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Egzamin w fomie on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora – przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)
 • możliwy do odbycia 365 dni w roku 24 godziny na dobę

Wymagane przygotowanie uczestników

Oprócz chęci zdobywania nowej wiedzy, warunkiem podejścia do egzaminu na poziomie PRINCE2 Practitioner, konieczne jest posiadanie certyfikatu na poziomie PRINCE2 Foundation.

INFORMACJA CENOWA:
od 2350 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: MG-PP-S1

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym