Szkolenie PRINCE2® Foundation (szkolenie z egzaminem) – 6th edition

W cenę szkolenia został wliczony egzamin oraz podręcznik (ebook) „Managing Successful Projects with PRINCE2 6th edition” (w polskiej wersji językowej). Szkolenie należy kupić razem z egzaminem i podręcznikiem.

Metodyka PRINCE2 (ang. PRojects IN Controlled Environments – czyli projekty w sterowalnym środowisku), jako brytyjski standard zarządzania projektami, jest jednym z klasycznych i najbardziej popularnych narzędzi do wprowadzania zmian w organizacji. Narzędzie to daje pełną kontrolę biznesową inwestycji, od pomysłu, do jej pomyślnego zrealizowania, a także uzyskiwania korzyści. Wspomaga każdą z ról w zespole zarządzania projektem w podejmowaniu decyzji, mających wpływ na skuteczną realizację przedsięwzięcia.

Szkolenie daje uczestnikom możliwość zaznajomienia się z jednym ze sposobów prowadzenia projektów, szeroko znanym w Europie i na świecie. Akredytowany kurs podstawowy zakończony jest egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzany międzynarodowym certyfikatem, honorowanymi w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

“PRINCE2” is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z powszechnym, metodycznym podejściem do zarządzania projektami. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, aby zrozumieć i nauczyć się metodyki.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych nie mających doświadczenia, jak i osób, które mając takie doświadczenie chcą usystematyzować i uporządkować swoją wiedzę.

Agenda

 1. Wprowadzenie do kursu i metodyki PRINCE2® – omówienie zagadnień ogólnych, struktury szkolenia oraz zasad egzaminacyjnych, a następnie zdefiniowanie projektu, jego aspektów i cech charakterystycznych
 2. Pryncypia – omówienie podstawowych zasad, jakich należy się trzymać realizując projekt zgodnie z metodyką
 3. Procesy i proces Przygotowanie Projektu – wprowadzenie do podejścia procesowego w metodyce oraz wyjaśnienie kwestii związanych z decyzjami, jakie należy podjąć zanim projekt zostanie uruchomiony
 4. Temat Organizacja – każdy projekt potrzebuje spójnej i jednoznacznej odpowiedzialności oraz podziału obowiązków; omówienie aspektów z tym związanych
 5. Temat Uzasadnienie Biznesowe – wyjaśnienie najważniejszej kwestii uruchamiania i realizacji projektów czyli „po co to robimy ?”
 6. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem – każdy projekt czemuś służy; przedstawienie zaangażowania kierowniczego poziomu zarządzania organizacji w projekcie
 7. Temat Plany – wyjaśnienie jak zaplanować prace koncentrując się na tym co ma być dostarczone, a nie w jaki sposób, tak aby spełnić wymagania związane z jakością
 8. Temat Jakość – omówienie aspektów planowania i kontroli jakości tego co projekt ma dostarczyć
 9. Proces Inicjowanie Projektu – wyjaśnienie zagadnień związanych z pracami przed przystąpieniem do realizacji projektu
 10. Proces Zarządzanie Końcem Etapu – wyjaśnienie w jaki sposób metodyka etapami kontroluje aspekty projektu z punktu widzenia jego ciągłej opłacalności
 11. Temat Ryzyko – omówienie podstawowych kwestii sterowania niepewnością w projekcie, tak aby być przygotowanym na wydarzenia nieplanowane
 12. Temat Zmiana – omówienie kwestii sterowania zmianami i kontroli tego co jest wytwarzane
 13. Proces Sterowanie Etapem – omówienie działań wykonywanych przez kierownika projektu, tak aby zrealizować prace, które zostały zaplanowane do wykonania
 14. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – wyjaśnienie powiązania i uniwersalności metodyki z aspektami specjalistycznymi i technologicznymi wytwarzania produktów w projekcie
 15. Temat Postępy – omówienie zagadnień związanych z kontrolą planów i realizacji projektu
 16. Proces Zamykanie Projektu – zwrócenie uwagi na podstawowe kwestie związane z działaniami podczas zamykania projektu, czy to planowanego czy też z innych powodów, gdy nie wszystko jeszcze zostało wykonane
 17. Egzamin PRINCE2® Foundation –egzamin na pierwszy poziom znajomości metodyki

Korzyści

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, uczestnicy będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metodyki PRINCE2 obejmującą pryncypia, role i obowiązki, procesy, dokumentację oraz dobre praktyki skutecznego zarządzania projektami. Po szkoleniu każdy z uczestników powinien odnieść następujące korzyści:

 • umieć stosować główne zasady (pryncypia) dobrego zarządzania projektami
 • zdefiniować role w zespole zarządzania projektem i przydzielić im obowiązki
 • rozumieć i być rozumianym przez innych członków zespołów projektowych stosujących metodykę PRINCE2, niezależnie od projektu lub zajmowanego stanowiska w organizacji, w tym zarówno menadżerów jak i wykonawców prac
 • świadomie definiować i rozpoczynać projekt, tworzyć i kontrolować uzasadnienie biznesowe przez cały czas trwania projektu, przydzielać zadania i nadzorować ich realizację oraz reagować zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność

Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Foundation ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy, a w wielu środowiskach jest wręcz oczekiwany.

Egzamin w fomie on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora – przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)
 • możliwy do odbycia 365 dni w roku 24 godziny na dobę

Wymagane przygotowanie uczestników

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Promocja

 • zgłoszenie 2 os. z jednej organizacji: – 5% od ceny katalogowej
 • zgłoszenie 3 os. z jednej organizacji: – 10% od ceny katalogowej
 • zgłoszenie więcej niż 3 os. z jednej organizacji: – 15% od ceny katalogowej

INFORMACJA CENOWA:
od 2350 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 3

KOD SZKOLENIA: MG-PF-S1

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym