Szkolenie PeopleCert SCRUM™ Master II

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy zakupić wraz z egzaminem.

Certyfikat PeopleCert Scrum Master II jest drugim poziomem schematu kwalifikacji Scrum zapewnianego przez People Cert.

Podczas szkolenia PeopleCert Scrum Master II uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu Scrum oraz zapoznają się z szeregiem praktycznych narzędzi przydatnych w pracy Scrum Mastera. Poznają także cechy i umiejętności wymagane od Scrum Mastera, techniki zarządzania informacją oraz szczegółowe omówienie dynamiki pracy zespołu Scum.

“PeopleCert SCRUM” is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Profil uczestnika

Certyfikacja PeopleCert Scrum II jest skierowana do każdego, kto chce stać się skutecznym i wiodącym członkiem zespołu w środowisku Scrum. Dzięki tej certyfikacji profesjonaliści mogą wykazać się solidną znajomością i zrozumieniem terminów, zasad i praktyk Scrum, a także umiejętności skutecznego i efektywnego korzystania z narzędzi.  

W szczególności szkolenie kierowane jest do:

 • Inżynierów oprogramowania
 • Menedżerów produktu
 • Liderów zespołu
 • Analityków Biznesowych
 • Członków zespołów programistów
 • Testerów.

Agenda

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Agile i Scrum – przypomnienie.
  – 12 pryncypiów Agile.
  – Podstawy Scrum.
  – Kiedy używać podejścia zwinnego?
  – Pracować zwinnie vs być zwinnym – filozofia i praktyka.
 2. Visual Management.
  – Wykorzystywanie technik wizualizacji informacji do zarządzania pracą zespołu.
  – Cele visual management.
  – Radiatory informacji – co to jest i jak z nich korzystać?
  – Przykłady radiatorów informacji oraz ich praktyczne zastosowanie.
 3. Dynamika zespołu Scrum.
  – Rozwój zespołu – etapy, główne wyzwania.
  – Ewolucja roli Scrum Mastera w rozwoju zespołu.
  – Koncepcja zespołów samo-zarządzających się.
  – 7 pryncypiów zespołu.
  – Korzyści samo-zarządzania.
  – Kompozycja zespołu.
  – Główne błędy w rozumieniu pracy samo-organizujących się zespołów.
  – Rola lidera w zespole.
  – Zespoły kolokowane i wirtualne – cechy, zasady pracy, główne wyzwania.
  – Adresowanie problemów w zespołach wirtualnych.
  – Różnice kulturowe w zespole.
 4. Umiejętności wymagane od Scrum Mastera.
  – Lider służebny – charakterystyka i odpowiedzialności.
  – Facylitacja – metody i praktyki.
  – Scrum Master jako coach.
  – Szkolenia i edukacja zespołu.
  – Efektywna komunikacja w zespole.
  – Aktywne słuchanie – założenia i techniki.
  – Identyfikowanie i usuwanie przeszkód, praktyczne techniki.
  – Rozwiązywanie problemów.
  – Zmiana organizacyjna oraz zmiana mentalności.
  – Dodatkowe umiejętności przydatne w pracy Scrum Mastera.
  – Cechy osobowościowe – kto będzie świetnym Scrum Masterem?

Dzień 2

 1. Ramy Scrum – ujęcie strategiczne.
  – Praktyki Scrum.
  – Kluczowe artefakty Scrum.
  – “Cebula planowania” i warstwy odpowiedzialności.
  – Matryca odpowiedzialności RACI.
  – Uzasadnienie biznesowe.
  – Karta projektu.
  – Zarządzanie backlogiem produktu.
  – Zbieranie i definiowanie wymagań.
  – Dostarczanie wysokiej jakości przyrostu produktu.
  – Unikanie ograniczeń i przeszkód.
  – Zarządzanie błędami i usterkami.
  – Planowanie wydań (release planning).
  – Sprint w ujęciu strategicznym.
  – Planowanie sprintu.
  – Wykonanie sprintu.
  – Codzienny Scrum.
  – Przegląd sprintu.
  – Retrospektywa sprintu w kontekście dojrzałości zespołu.
 2. Skalowanie Scrum.
  – Cel skalowania Scrum.
  – Dwa podejścia do skalowania.
  – Główny Właściciel Produktu – rola i odpowiedzialności.
  – Główny Scrum Master – rola i odpowiedzialności.
  – Zespół odpowiedzialny za integrację elementów produktu.
  – Skalowane artefakty i zdarzenia.
  – Niezbędne spotkania integracyjne zespołu.
  – Scrum of Scrums – koordynacja pracy pomiędzy zespołami.
 3. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master II.
  – Informacje wstępne – przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
  – Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
  – Omówienie formuły egzaminu.
  – Egzamin próbny.

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora – przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

Korzyści

Dzięki PeopleCert Scrum Master II – uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • Opanowania Scrum – integracji ról, zdarzeń i filozofii Scrum, w tym również wspieraniu backlogu produktu i backlogu sprintu. 
 • Umiejętnościach miękkich niezbędnych Scrum Masterowi, takich jak przywództwo, facylitacja, coaching i mentoring, rozwiązywanie problemów i usuwanie przeszkód. 
 • Kluczowe umiejętności związane z zarządzaniem w celu zwiększenia przejrzystości, inspekcji i adaptacji do sukcesu w projektach 
 • Znaczenie samoorganizacji, budowania zespołu, dynamiki zespołu i zespołów wirtualnych. 
 • Najważniejsze umiejętności dla odnoszących sukcesy Scrum Masterów, które są stosowane poprzez różne wydarzenia Scrum, od wstępnego planowania do końcowej retrospektywy. 
 • Kluczowe strategie skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami. 

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: MG-SC-05

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym