Szkolenie Adaptacja w projekcie – strategie skutecznego zarządzania zmianami

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania zmianami w projekcie. Zrozumieją, jak zmiany wpływają na kluczowe elementy projektu, takie jak koszty, czas i zakres, oraz nauczą się identyfikować, kontrolować i formalizować proces zarządzania zmianami.

Profil Uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów projektów, liderów zespołów projektowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za prowadzenie i koordynację projektów w swojej organizacji.

Agenda:

 • Dzień 1: Wprowadzenie do zarządzania zmianami, wpływ zmian na projekt, identyfikacja czynników zmian. Sesja teoretyczna oraz praktyczne.
 • Dzień 2: Metody identyfikacji i kontrolowania zmian, opracowanie formalnych procedur zarządzania zmianami. Część teoretyczna oraz praca nad własnymi projektami uczestników z możliwością konsultacji z trenerem.
 • Dzień 3 (opcjonalnie): Zaawansowane techniki zarządzania zmianami, radzenie sobie z nieprzewidywalnymi zmianami, praktyczne ćwiczenia i studia przypadków. Sesja warsztatowa skupiona na rozwiązywaniu problemów i wyzwań, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w swoich projektach.

Wpływ zmian na projekt

 • Zrozumienie roli zmian w projekcie
  • Przewidywanie wpływu zmian na koszty, czas i zakres projektu

Identyfikacja i kontrola zmian

 • Metody identyfikacji zmian w projekcie
  • Opracowanie formalnych procedur zarządzania zmianami
  • Praktyczne ćwiczenia na własnych projektach uczestników

Korzyści z uczestnictwa:

 • Zrozumienie roli zmian w projekcie i ich wpływu na wyniki
 • Nabycie umiejętności identyfikacji i kontrolowania zmian
 • Praktyczne narzędzia do skutecznego zarządzania zmianami na projektach
 • Możliwość dostosowania szkolenia do potrzeb organizacji poprzez formę stacjonarną lub online

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Zmiana jako czynnik ryzyka i szansa dla projektu: identyfikacja czynników zmian
 • Wpływ zmian na koszt projektu oraz strategie ich minimalizacji
 • Kryteria formalizacji zarządzania zmianami w projekcie: wprowadzenie Systemu Kontroli Zmian (CCS)
 • Proces formalnego zgłaszania i akceptacji zmian przez kluczowych interesariuszy projektu
 • Analiza ryzyka jako kluczowy element przygotowań do zmian w projekcie
 • Radzenie sobie z nieprzewidywalnymi zmianami: strategie adaptacji i elastyczności.

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 3

KOD SZKOLENIA: MG-ZP-09

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym