Szkolenie PeopleCert SCRUM™ Master I

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy kupić razem z egzaminem.

Celem szkolenia jest potwierdzenie wystarczającej wiedzy uczestnika w zakresie zrozumienia i zastosowania zasad Scrum oraz nabycie umiejętności efektywnej pracy jako członek Zespołu Scrum lub współpracy z takim zespołem

Certyfikat PeopleCert Scrum Master I jest pierwszym poziomem schematu kwalifikacji Scrum zapewnianego przez PeopleCert.

Podczas szkolenia PeopleCert Scrum Master I uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, terminy, zasady i narzędzia używane w Scrum. Dowiedzą się także dlaczego Scrum jest potrzebny w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

“PeopleCert SCRUM” is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Profil uczestnika

Skierowany jest do każdej osoby, która chce zostać efektywnym członkiem środowiska Scrum.

Agenda

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Agile: zarządzanie projektem.
  – Czym jest Agile? Historia i kontekst powstania filozofii Agile.
  – Zwinne wartości, zasady i pryncypia.
  – Zarządzanie zwinne vs tradycyjne.
  – Korzyści ze stosowania podejścia zwinnego.
  – Przegląd popularnych metod zwinnych.
 2. Scrum jako zwinna struktura wytwarzania produktów.
  – Czym jest Scrum?
  – Wartości Scrum.
  – Główne korzyści z wykorzystania Scrum.
 3. Wprowadzenie do Scrum
  – Praktyki Scrum.
  – Role w zespole Scrum.
  – Zdarzenia.
  – Artefakty.
  – Cykl życia Scrum.
  – Proces empiryczny.
  – Filary Scrum.
 4. Role Scrum.
  – Zespół Scrum – samo zarządzający się i wielofunkcyjny.
  – Właściciel Produktu.
  – Scrum Master.
  – Służba Scrum Mastera wobec członków zespołu – koncepcja lidera służebnego.
  – Środowisko pracy zespołu.
 5. Przygotowanie produktu.
  – Planowanie wielopoziomowe.
  – Backlog Produktu.
  – Epiki, funkcjonalności, historie użytkownika, motywy.
  – Tworzenie dobrej historii użytkownika.
  – Kryteria akceptacji.
  – Backlog grooming.
  – Rozwiązywanie problemów i incydentów, zarządzanie błędami.
  – Szacowanie elementów backlogu.
 6. Artefakty Scrum.
  – Release Backlog – planowanie, zarządzanie, osiąganie celów.
  – Warunki satysfakcji klienta.
  – Definicja ukończenia (Definition of Done).
  – Definicja gotowości (Definition of Ready).
  – Dług technologiczny i jak nim zarządzać.
  – Prędkość (velocity) i pojemność (capacity) w zespole.

Dzień 2

 1. Planowanie iteracyjne.
  – Timeboxing.
  – Sprint i charakterystyka zdarzeń.
  – Backlog Sprintu.
  – Planowanie Sprintu.
  – Definiowanie celu Sprintu.
  – Praca w Sprincie – dostarczanie produktu.
  – Zarządzanie przepływem informacji.
  – Codzienny Scrum – cele i zasady.
  – Przegląd Sprintu.
  – Retrospektywa Sprintu.
 2. Zarządzanie radiatorami informacji.
  – Co to jest radiator informacji?
  – Typy radiatorów w Scrum.
  – Odpowiedzialność zespołu w zarządzaniu informacją.
 3. Reguły Scrum.
  – 13 głównych zasad.
  – Przerwanie Sprintu.
 4. Wprowadzenie do skalowania Scrum.
  – Po co skalować Scrum?
  – Role i artefakty w skalowanym Scrum.
  – Dedykowanie zespołu odpowiedzialnego za integrację elementów produktu.
  – Współdzielona Definicja Ukończenia (Definition of Done).
 5. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master I
  – Informacje wstępne – przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
  – Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
  – Omówienie formuły egzaminu.
  – Egzamin próbny.

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora – przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

Korzyści

Po uzyskaniu certyfikatu PeopleCert Scrum Master I uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem Scrum w następujących aspektach:

 • Historia Agile, definicja i założenia filozofii Agile;
 • Trzy filary Scrum: inspekcja, adaptacja i transparentność;
 • Pięć wartości Scrum: zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga;
 • Charakterystyka skutecznych Scrum Masterów, Właścicieli Produktów i zespołów Scrum;
 • Cele zdarzeń, artefaktów i reguł w Scrum;
 • Techniki zarządzania długiem technologicznym;
 • Cel i kroki związane ze zdarzeniami Scrum, takimi jak zaległości produktowe, planowanie, wykonanie, codzienny Scrum, przegląd i retrospektywa.

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: MG-SC-04

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym