Szkolenie Narzędzia i metody analityka biznesowego

Warsztat przeznaczony jest dla osób pracujących już w projektach, w ramach których tworzone jest oprogramowanie i które chcą przygotować się do pełnienia również roli analityka biznesowego.

Agenda

Program szkolenia dopasowujemy do każdej grupy indywidualnie.

W zależności od potrzeb uczestników, poniższe tematy stanowią zakres do wyboru w trakcie warsztatu:

 1. Formułowanie wizji systemu i organizacji
  – Cechy dobrego wymagania
  – Cechy skutecznej dokumentacji
  – Rola analityka w projekcie IT
 2. Metody pozyskiwania wymagań
  – Przygotowanie i prowadzenie wywiadów
  – Warsztaty facylitowane
  – Inne techniki zbierania wymagań
 3. Zwinne metody odkrywania wymagań
  – Analiza interesariuszy
  – Persony
  – Tworzenie opowiadania o użyciu
  – Wymagania i historyjki użytkownika
  – Makiety i prototypy
  – Rozwój Iteracyjny i testowanie
 4. Historyjki użytkownika a bardziej formalne podejście do wymagań
  – Tematy, epiki, historyjki i zadania
  – Szablony historyjki użytkownika
  – Dekompozycja historyjek
  – Formułowanie kryteriów akceptacji
 5. Inne techniki i narzędzia analizy biznesowej
  – Analiza PESTLE
  – Porter’s Five Forces
  – Impact Mapping
  – Business Canvas
 6. Modelowanie systemów IT
  – Model procesów (BPMN)
  – Model danych (UML)
  – Wprowadzenie do przypadków użycia
  – Identyfikacja granic systemu (aktorzy, moduły)
  – Wyznaczanie poziomu szczegółowości
  – Przykład szablonu przypadku użycia
  – Zasady pisania scenariuszy
 7. Projekt jako część programu.
  – Wizja a profile korzyści
  – Model docelowy i model stanu pośredniego
  – Plan programu (roadmap)
  – Plan realizacji korzyści
 8. Metody planowania i szacowania w metodykach zwinnych
  – Plan Projektu
  – Definition of Done i kryteria akceptacji przy opracowywaniu wymagań
  – Techniki szacowania i nadawania priorytetów
  – User Story Map
 9. Zarządzanie zmianą wymagań
  – Rodzaje zmian
  – Zmiany przed, w trakcie oraz po wytworzeniu produktu
  – Budżety i tolerancje w projekcie
  – Klasyczna i zwinna inżynieria wymagań – podsumowanie

Korzyści

Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczyć jak prowadzić wywiady, warsztaty, formułować wymagania, opisywać je i uzgadniać. Poznają typowe metody pracy i narzędzia stosowane w analizie wymagań wobec systemów IT. Będziemy tworzyć wizje systemów, historyjki użytkownika, makiety, uzgadniać kryteria akceptacji, szacować złożoność, nadawać priorytety.

W trakcie warsztatu uczestnicy przećwiczą jak w praktyce można:

 • pozyskiwać wymagania
 • opisywać je
 • grupować i modelować
 • szacować złożoność, czas, koszt i ryzyko
 • nadawać priorytety i zarządzać zmianą wymagań

Realizacja warsztatu w układzie 3 + 2 dni (z tygodniowym odstępem).

W drugiej części szkolenia uczestnicy omawiają sukcesy i problemy, na które natrafili w pracy (pomiędzy warsztatami).

INFORMACJA CENOWA:
od - zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 5

KOD SZKOLENIA: MG-AB-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym