Six Sigma – Green Belt

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań zarówno właścicieli procesów, jak i członków zespołu w miarę opanowywania narzędzi i metod wykorzystywanych w metodyce Six Sigma.

Agenda

Sesja I
Czas trwania: 3 dni

 1. Wprowadzenie do 6 Sigma
 2. Przywództwo w 6 Sigma
 3. Struktura zarządzania projektem
 4. Rola zespołów
 5. Definicje i miary jakości
 6. Miejsce jakości w strategii firmy
 7. DMAIC
 8. Krytyczne Myślenie, Mapa Myśli (ang. Thought Maps) 
 9. Rola pytań w rozwiązywaniu problemów
 10. Projekt
 11. Określenie problemu
 12. Kryteria wyboru projektu
 13. Zakres projektu
 14. Project Charter
 15. Koncepcja SIPOC
 16. Definiowanie parametrów CTQ
 17. Wprowadzenie do statystyki
 18. Podstawowe statystyki
 19. Pojęcie zmienności specjalnej i naturalnej
 20. Quincunx – przeregulowanie
 21. Analiza kosztów złej Jakości (COPQ)
 22. Pomiar jakości tradycyjne podejście vs funkcja strat Taguchiego
 23. Otwarcie ukrytej fabryki
 24. Jak mierzyć wyniki procesu
 25. Praca w zespole
 26. Założenia wstępne
 27. Idealny zespół
 28. Praca zespołowa
 29. Mapowanie procesu
 30. Techniki
 31. Tabela Źródeł Zmienności (ang. Rate of Change Table)
 32. Straty w procesach
 33. Definicja straty
 34. Rodzaje strat
 35. Wprowadzenie do próbkowania
 36. Drzewa Próbkowania
 37. Narzędzia graficzne w analizie danych
 38. Wykresy Pudełkowe
 39. Karty Średniej i Rozstępu
 40. Analiza Sytemu Pomiarowego
 41. -Metoda EMP
 42. Gauge R&R
 43. Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników
 44. Wybrane narzędzia w 6 Sigma
 45. Diagramy np. przyczynowo skutkowy
 46. Wykres Jak Jak
 47. Wykres Radarowy, wykres PDPC

Sesja II
Czas trwania: 2 dni

 1. Przypomnienie sesji I
 2. Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu
 3. Wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImR
 4. Badanie Składników Zmienności(ang. Component of Variation)
 5. Analiza praktyczna, graficzna i ilościowa
 6. Dominujące źródło zmienności
 7. Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów (ang. DOE)
 8. Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu
 9. Porównanie różnych metod eksperymentowania
 10. Prezentacja i ocena realizowanych projektów pilotażowych przez uczestników

Sesja III
Czas trwania: 2 dni

 1. Przypomnienie sesji II
 2. Eksperyment Pełnoczynnikowy (ang. Full Factorial Design)
 3. Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design)
 4. Kontrola procesu
 5. Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych
 6. Kontrola statystyczna a zdolność procesu
 7. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
 8. Prezentacja i ocena realizowanych projektów pilotażowych przez uczestników
 9. Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

INFORMACJA CENOWA:
od 5900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 7

KOD SZKOLENIA: MG-SX-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym