Szkolenie Zarządzanie projektami i programami

Sukces każdej inicjatywy opiera się na klarownej i jednakowej interpretacji tego, co organizacja chce osiągnąć. Istotne jest również ustalanie strategii postępowania na wypadek zmian, których doświadcza przedsiębiorstwo podczas swojego codziennego funkcjonowania. Aby ułatwić porozumienie decydentów firmy z wykonawcami prac ważne jest ustalenie „wspólnego języka”, specyficznego dla środowiska projektowego…
Obszar tematyczny „zarządzania projektami i programami” to zapis najlepszych praktyk stosowanych przez menedżerów całego świata. Opieranie działań na sprawdzonych, zestandaryzowanych metodach pracy jest nie tylko uzasadnione, lecz także optymalne z punktu widzenia wydajności, bowiem metodyki zarządzania projektami wskazują „jak” dojść do sukcesu w sposób najbardziej zorganizowany…

Agenda

1. „Podejście projektowe”, czyli: kiedy? po co?, kim? i jak?

 • Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami
 • Czynniki sukcesu projektu – strategia postępowania
 • Przygotowanie organizacji do zrealizowania projektu
 • Struktura organizacyjna w projekcie
 • Metodyki i standardy projektowe – z czego skorzystać, co połączyć?

2. Uruchomienie projektu

 • Zdefiniowanie projektu, jego celów i kryteriów sukcesu
 • Korzyści z projektu i ich odzwierciedlenie w dokumentach
 • Zarządcza dokumentacja projektowa – dobór dokumentów w zależności od sytuacji
 • Analiza potrzeb i budowanie strategii wobec interesariuszy projektu
 • Tworzenie struktury zarządzania projektem

3. Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie (cz. 1)

 • Definiowanie zakresu przedsięwzięcia
 • Planowanie oparte na produktach
 • Struktura podziału pracy
 • Harmonogramowanie sieciowe (PERT/CPM), wyznaczanie ścieżki krytycznej

4. Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie (cz. 2)

 • Etapowe podejście do działań
 • Zarządzanie zasobami w projekcie
 • Planowanie kosztów przedsięwzięcia

5. Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • Efektywna praca z zespołem projektowym
 • Wspólne rozwiązywanie problemów
 • Priorytetyzacja MoSCoW
 • Motywowanie członków zespołu projektowego – narzędzia, możliwości, …obowiązki!

6. Ryzyko w projektach – jakie działania podjąć, żeby… „spać spokojnie”

 • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
 • Techniki szacowania zdarzeń ryzykownych, czyli czy to się da policzyć?
 • Reakcje na ryzyko i plan działania

7. Zarządzanie jakością w projekcie

 • Droga do jakości w projekcie
 • Techniki planowania i kontroli jakości
 • Ciągłe doskonalenie

8. Kontrola projektu

 • Najczęściej stosowane narzędzia monitorowania i kontroli podstawowych czynników projektu
 • Jak nam idzie i jak się skończy?, czyli zastosowanie metody wartości wypracowanej

9. Zakończenie przedsięwzięcia

 • Bilans doświadczeń
 • Ocena korzyści, rozliczenie oraz podsumowanie na bazie dokumentacji

10. Podsumowanie – miejsce działań projektowych w organizacji

 • Jak dobrać odpowiednią metodykę?
 • Projekt vs Program i Portfel
 • Odpowiedzialność w zależności od strategii firmy
 • Najczęstsze problemy oraz sposoby ich uniknięcia

Korzyści

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami w sposób bardzo praktyczny, co pozwoli kursantom po warsztatach poprowadzić przedsięwzięcia samodzielnie z większą efektywnością, swobodą i pewnością osiągnięcia dobrego wyniku. Szkolenie uczy najlepszych praktyk działań projektowych, a w szczególności zagadnień planowania, kontroli oraz reagowania na ryzyko, a także wzmocni potencjał uczestników w kreowaniu dobrej komunikacji „wewnątrz” i „na zewnątrz” projektu. 

Zagadnienia

Warsztat oparty na scenariuszach projektów zdefiniowanych przez uczestników szkolenia, uzupełniony symulacjami sytuacji przygotowanymi przez trenera. Ponadto podczas zajęć stosowany jest: wykład interaktywny, burza mózgów oraz analiza przypadków. 

INFORMACJA CENOWA:
od 1550 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: MG-ZP-06

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym