Wpływ RODO na działalność jednostki samorządu terytorialnego

Agenda

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych samorządzie terytorialnym

1.   Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych w gminach i powiatach 
2.   System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w samorządzie

1.   Dane osobowe 
2.   Przetwarzanie danych  w jednostkach samorządu terytorialnego 
3.   Pseudonimizacja i anonimizacja 
4.   Zbiór danych
5.   Administrator danych osobowych (ADO) kierownik jednostki samorządu terytorialnego ( Wójt,  Burmistrz, Starosta)
6.   Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
7.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych samorządzie terytorialnym

1.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w gminach i powiatach
2.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

3.   Przetwarzanie danych wrażliwych w j.s.t.

 Uprawnienia osób, których dane dotyczą w jednostkach samorządu terytorialnego  

1.   Prawo do przejrzystości danych 
2.   Prawo dostępu do danych 
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania 
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych 

 Obowiązki Administratora Danych w Gminie i Powiecie

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych – privacy by design, privacy by default 
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych 
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego 
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach 
5.   Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów 

Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność  związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

1. Kary do 20 000 EUR za brak dostosowania do RODO. 
2. Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
3. Sankcje dla Urzędów samorządu terytorialnego za nie dostosowanie się  do wymagań RODO.

Podsumowanie i dyskusja.

INFORMACJA CENOWA:
od 900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SC-RD-07

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym