Szkolenie Elementy RODO i bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Głównym celem szkolenia jest przekazanie kierownikom działów personalnych w jednostkach organizacyjnych w których nie ma wyodrębnionych działów bezpieczeństwa  podstawowych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych z RODO i bezpieczeństwa informacji. Tematem szkolenia jest zapoznanie się z fragmentami normy 27001 odnoszącymi się do zarządzania zasobami ludzkimi i przedstawienie jak wybrane zabezpieczenia z normy można wkomponować w obecne albo planowane procedury kadrowe w zakresie ochrony informacji, bezpieczeństwa danych.

Profil uczestnika

Kadra zarządzająca, pracownicy działów personalnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach, w których przetwarza się informacje wymagające ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Agenda

Wprowadzenie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji

 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
 • Normy międzynarodowe PN-ISO/IEC z serii 270xx 
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji 
 • Bezpieczeństwo informacji, atrybuty bezpieczeństwa informacji i ich definicje 
 • Pojęcia aktywów, podatności, zagrożeń, ryzyka, zabezpieczeń i incydentów bezpieczeństwa informacji 
 • Źródła wymagań bezpieczeństwa informacji 

Przegląd wybranych aktów prawnych zawierających wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do procesów HR 

 • Rodzaje informacji podlegających ochronie 
 • Przepisy prawa zawierające wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji 
 • Wymagania w zakresie struktury organizacyjnej
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
 • Wymagania w zakresie dokumentacji związanej z ochroną informacji 
 • Wymagania w zakresie odpowiedzialności pracowników i współpracowników 
 • Zakres niezbędnych działań związanych z ochroną informacji 
 • Przepisy karne 

Omówienie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi 

 • Rekrutacja 
 • Zawieranie umów 
 • Szkolenia 
 • Okresowa ocena pracowników 
 • Zmiana warunków lub zakończenie zatrudnienia bądź współpracy 
 • Postępowanie dyscyplinarne 

Prezentacja wybranych zagadnień z norm międzynarodowych PN-ISO/IEC z serii 270xx odnoszących się do procesów HR 

 • Jak zapisy norm międzynarodowych mogą pomóc w opracowywaniu dokumentów dotyczących procesów HR 
 • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa informacji przydatnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
 • Przykłady implementacji wybranych zabezpieczeń w dokumentach opisujących procesy HR 

Analiza często popełnianych błędów w implementacji mechanizmów bezpieczeństwa informacji 

 • Identyfikacja błędnych zapisów w przykładowych dokumentach dotyczących procesów HR oraz proponowanie właściwych rozwiązań przez uczestników szkolenia

Korzyści

W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z aktualnymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. Przeanalizowane zostaną również przykładowe dokumenty związane z bezpieczeństwem informacji: polityki, procedury, plany, instrukcje. 

 • nabycie wiedzy pozwalającej na samodzielne określenie niezbędnych zmian dostosowujących działania organizacji do wymagań prawnych i przygotowanie ich wdrożenia 
 • wymiana doświadczeń zakresie praktycznej realizacji przepisów z ekspertami. 

INFORMACJA CENOWA:
od 1700 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SC-RD-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym