Cyberbezpieczeństwo dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

Agenda

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

 • Jak rozumiemy cyberbezpieczeństwo?
 • Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla pracowników JST?
 • Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji związanych 
  z cyberbezpieczeństwem.

Znaczenie cyberbezpieczeństwa dla JST

 • Omówienie potencjalnych skutków ataków na jednostki samorządu terytorialnego.
 • Przykłady incydentów i ich wpływ na funkcjonowanie JST

Typowe zagrożenia dla JST

 • Rodzaje Ataków Występujących w Samorządzie Lokalnym
 • Przedstawienie różnych form cyberzagrożeń specyficznych dla JST.

Sposoby ochrony przed atakami

 • Świadomość Społeczna w Kontekście Cyberzagrożeń.
 • Zasady Bezpiecznego Korzystania z Systemów Informatycznych.

Bezpieczne praktyki pracy

 • Bezpieczne Korzystanie z Komputerów i Urządzeń Mobilnych
 • Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego 
  w miejscu pracy.

Ochrona danych osobowych

 • Zasady bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych.
 • Konsekwencje naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych.

Sposoby rozpoznawania i zapobiegania atakom

 • Identyfikacja zagrożeń phishingowych
 • Wskazówki dotyczące rozpoznawania ataków phishingowych.
 • Rozpoznawanie podejrzanych komunikatów

Bezpieczne hasła i autoryzacja

 • Zasady tworzenia silnych haseł i ich regularnej zmiany.
 • Autoryzacja dwuetapowa jako dodatkowy element ochrony.

Zasady postępowania w przypadku incydentu

 • Jak należy zgłaszać podejrzane sytuacje?
 • Kroki do podjęcia w razie wykrycia zagrożenia.

Podsumowanie i wnioski

INFORMACJA CENOWA:
od 600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (godzin): 4

KOD SZKOLENIA: SC-PR-07

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym