Zarządzanie ciągłością działania

Ciągłość działania to strategiczna zdolność przedsiębiorstwa do przewidywania i reagowania na zakłócenia procesu biznesowego w celu utrzymania prowadzonej działalności na akceptowalnym, ustalonym poziomie. Zarządzanie ciągłością procesów biznesowych powinno być najwyższym priorytetem każdego przedsiębiorstwa. Traktowane jako proces powinno uwzględniać korelację zidentyfikowanych procesów krytycznych z wymaganiami bezpieczeństwa.

Profil uczestnika

Zapewnienie ciągłości działania firmy poprzez ochronę krytycznych procesów biznesowych przed awariami (katastrofami) systemów IT i zminimalizowanie ryzyka utraty jej aktywów informacyjnych. Skutki awarii systemów IT, niezadziałania zabezpieczeń czy niedostępności usług powinny być przedmiotem analizy biznesowej.

Agenda

  • Zapewnienie ciągłości działania firmy – zapewnienie ciągłości procesów biznesowych;
  • Zarządzanie ryzykiem – ustanowienie kontekstu, analiza ryzyka, ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem, akceptowanie ryzyka;
  • Działania zapobiegawcze – niedopuszczenie do przerwania procesów biznesowych poprzez identyfikację zdarzeń, określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływ na zabezpieczenia;
  • Plany ciągłości działania – udokumentowany zbiór procedur, utrzymywany w gotowości do wykorzystania w przypadku zakłócenia działalności biznesowej;
  • Strategia odtwarzania po katastrofie – odtworzenie systemów krytycznych po katastrofie w wymaganym czasie, plany odtwarzania po katastrofie.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • Certyfikat Managera zapewnienia ciągłości działania (po zdaniu egzaminu)

INFORMACJA CENOWA:
od 1700 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SC-ZA-01

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym