PRINCE2® na piątkę albo na dziesiątkę

W dobie słusznej mody na zwinne metodyki zarządzania projektami, w wielu sytuacjach sprawdzają się jednak najlepiej sprawdzone klasyczne metody, w tym metodyka PRINCE2®.

Dlaczego?

Wymienię tu tylko 10 najważniejszych powodów:

Po pierwsze: żadna inna metoda zarządzania projektem nie przywiązuje tak dużej wagi do zwrotu z inwestycji, którą jest przecież, z punktu widzenia sponsora, każdy projekt.

Po drugie: nie ma drugiej, tak bardzo uniwersalnej, nadającej się do każdego projektu i do każdego środowiska metody zarządzania projektem.

Po trzecie: ta metoda szanuje czas decydentów, podejmujących kluczowe decyzje w projekcie. Nie muszą się oni spotykać, by podejmować decyzje o dalszym biegu projektu. Informacje na temat postępów zawarte są w raportach, które, udostępniane decydentom najwyższego szczebla, pozwalają na efektywne podejmowanie decyzji w określonych z góry punktach decyzyjnych.

Po czwarte: certyfikat PRINCE2® posiada znacznie więcej osób niż jest na świecie posiadaczy innych certyfikatów z obszaru zarządzania projektami. PRINCE2® jest praktykowany zarówno w biznesie, w instytucjach administracji publicznej i w licznych organizacjach międzynarodowych. Ta metoda zarządzania projektami jest znana i praktykowana na całym świecie, łącznie z Australią i z Chinami.

Po piąte: metodyka PRINCE2® jest elementem szerokiego zbioru dobrych praktyk zarządczych, rozwijanych i udoskonalanych przez zespół doświadczonych praktyków.

Po szóste: poprzez wspólne słownictwo PRINCE2® zapewnia efektywną komunikację w projekcie i komunikację projektu z otoczeniem.

Po siódme: we wszystkie procesy składające się na PRINCE2® wbudowany jest cykl ciągłego ulepszania w oparciu o doświadczenia innych i doświadczenia własne.

Po ósme: PRINCE2® łączy się bez problemu z innymi (w tym ze zwinnymi) metodami zarządzania projektami, stanowiąc najlepsze z możliwych, stabilne ramy do ich praktykowania.

Po dziewiąte: definiując projekt jako organizację, PRINCE2® proponuje klarowną strukturę tej organizacji z rolami, do których przypisane są obowiązki. Każdy aktor w „teatrze PRINCE®” zna dokładnie swoją kwestię i wie, jakie role do odegrania mają inni.

Po dziesiąte: cykl życia projektu zdefiniowany przez PRINCE2® wyznacza jasno punkty decyzyjne, w których najwyższa władza projektu (komitet sterujący) podejmuje kluczowe decyzje dotyczące dalszego biegu projektu. Decyzje te są egzekwowane przez  kierownika projektu otrzymującego odpowiednie uprawnienia do zarzadzania kolejnymi etapami zarządczymi.

PRINCE2® zawsze promował skuteczne kierownictwo. Obecna szósta wersja metodyki jest w tym wymiarze w dużej mierze (zw)inna, promując bez nazywania tego wprost, służebne kierowanie projektem, polegające na odpowiednim doborze zespołu projektowego i poleganiu na jego kompetencjach.

Mądre praktykowanie PRINCE2® to nie dokumenty, tylko informacje, to nie spotkania, ale decyzje.

Ta metoda zarządzania projektem tworzy mądre i stabilne ramy do implementowania najlepszych praktyk zarządzania projektami obecnych w innych, jeszcze bardziej zwinnych, podejściach.

                                                                       Autor: Jolanta Błędowska

– trener, konsultant, praktyk z sektora finansowego

Zwiększ swoje kompetencje i zapisz się na PRINCE2® Foundation (szkolenie zdalne z egzaminem) – 6th edition. EITT zaprasza do rozmów nt wycen noworocznych dla grup zamkniętych:

https://www.eitt.pl/oferta/prince2-foundation-szkolenie-zdalne-z-egzaminem-6th-edition-1173

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo ™jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Udostępnij swoim znajomym