Szkolenie Analiza transakcyjna w negocjacjach

Uświadomienie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście negocjacji. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych uświadomieniem sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście negocjacji.

Agenda

Dzień I – Analiza własnych zachowań negocjacyjnych, przegląd najczęściej stosowanych technik i uświadomienie sobie, „Jakiego negocjatora gram w trakcie negocjacji?” i jakie mogą być tego przewidywalne skutki.

Dzień II – Gra negocjacyjna, czyli sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu świadomego wpływania na zachowania negocjatora.

Dzień III – Analiza zapisu video przebiegu negocjacji w drugim dniu szkolenia.

Korzyści

Poza wzmocnieniem poczucia pewności siebie w trakcie negocjacji, wynikającej między innymi ze zrozumienia zachowania drugiej strony, Analiza Transakcyjna dostarcza skutecznych technik i strategii, do prowadzenia negocjacji na płaszczyźnie relacji. Dostarcza także metody pozwalające skutecznie planować strategię negocjacyjną na płaszczyźnie relacji, oraz nie pozostawia negocjatora w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, z obezwładniającym wrażeniem: „Nie wiem, jak mam się zachować, ani nie wiem, co może oznaczać, to zachowanie, które właśnie zaprezentował partner negocjacji”. 

Szkolenie poszerza wachlarz zachowań negocjacyjnych uczestników oraz uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”

Zagadnienia

  •  Poszerzenie wachlarza zachowań negocjacyjnych.
  •  Uwrażliwienie na najczęstsze zniekształcenia percepcyjne, wynikające z samej specyfiki negocjacji.
  •  Umiejętne dostosowanie zachowania do osobowości negocjatora.
  • Poszerzenie możliwości interpretacji zachowań negocjatora o model Analizy Transakcyjnej i poznanie technik i metod wpływania na sposób myślenia i reakcje negocjatora.

INFORMACJA CENOWA:
od 1800 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 3

KOD SZKOLENIA: SF-OK-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym