Zwierzaki

Na placu stoi dwadzieścia zwierząt, które uciekły z zoo. Doświadczały tam nudy, ograniczenia poczucia wolności, monotonii jedzenia, itp. Wymagają one szybkiej pomocy i opieki.

Zarządzanie strategiczne

Rozwój umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji oraz optymalnego łączenia odpowiedzialności za realizację celów strategicznych i zadań operacyjno – taktycznych,

Profesjonalny handlowiec

Wszyscy pracownicy, którym niezbędne są kompetencje sprzedażowe a także obsługi klienta w zakresie budowania kontaktu z klientem, opartego na rzetelnym i wnikliwym rozpoznaniu jego potrzeb, w następstwie którego dopasowuje się i przedstawia ofertę i produkt.

Maszyna Goldberga

Ideą proponowanej gry jest uświadomienie uczestnikom, że tylko wspólnym wykonywaniem czynności oraz spójnym zarządzaniem wszystkimi elementami projektu można osiągnąć sukces.