Szkolenie Ochrona danych osobowych wynikająca z RODO

Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych zdiagnozowaniem aktualnego poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu sprzedaży i szeroko rozumianej profesjonalnej obsługi klienta.

Agenda

1. Wprowadzenie – ustawa o ochronie danych osobowych i projekt rozporządzenia:
– Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
– Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
– Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).

2. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:
– obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,
– powierzenie przetwarzania danych osobowych – jak profesjonalnie skonstruować umowę,

3. Omówienie skutecznego sposobu informowania o korzystanie z praw wynikających z RODO:
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do bycia zapomnianym,

4. Zadania ABI/DPO:
– obecny status ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie,
– powołanie ABI/DPO – kiedy prawo a kiedy obowiązek,

5. Zadania Protection Officer:
– Zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Protection Officer.
– Wyznaczenie Protection Officer.

6. Nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem:
– Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
– Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

7. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:
– odpowiedzialność na bazie obecnych przepisów,
– kary finansowe przewidziane w Rozporządzeniu.

8. Podsumowanie.

Korzyści

Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych z Rozporządzenia ochrony danych osobowych. Program skupia się na najnowszych regulacjach w zakresie ochrony informacji, bezpieczeństwa danych takimi jak: zmiany prawne dla ADO/ABI niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO, które zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 roku w miejsce dotychczasowej Ustawy o ochronie danych osobowych) – jak się do nich przygotować.

INFORMACJA CENOWA:
od 900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SC-RD-02

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym