Cyberbezpieczeństwo dla kadry JST

Cel Szkolenia

Podniesienie świadomości oraz dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli kadry JST odpowiedzialnych za wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Agenda

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

 • Definicja cyberbezpieczeństwa i jego znaczenie dla JST
 • Aktualne zagrożenia cybernetyczne
 • Skutki cyberataków dla JST

Polityka bezpieczeństwa informacji:

 • Istota i cele polityki bezpieczeństwa informacji
 • Elementy polityki bezpieczeństwa informacji
 • Proces wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym:

 • Identyfikacja i analiza ryzyka cybernetycznego
 • Metody ograniczania ryzyka cybernetycznego

Ochrona danych osobowych:

 • Wymagania RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych

Podsumowanie i zakończenie szkolenia:

 • Podsumowanie najważniejszych zagadnień
 • Odpowiedzi na pytania

INFORMACJA CENOWA:
od 700 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SC-PR-08

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym