Szkolenie Artemis – symulacja biznesowa z zakresu User Security Awareness

ARTEMIS to symulacja biznesowa wspierająca budowanie świadomości użytkowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jest interaktywnym narzędziem warsztatowym zbudowanym na scenariuszach rzeczywistych „User Security Awareness” w zakresie ochrony informacji. Umożliwia naukę poprzez doświadczanie, szeroko ukazuje mechanizmy zabezpieczania oraz wykrywania i likwidowania zagrożeń. Ukierunkowany jest zarówno na aspekty technicznego bezpieczeństwa, jak i istotności czynnika ludzkiego. Użytkownicy doświadczają w praktyce zagrożeń, które mogą wystąpić w ich codziennej pracy, czy życiu prywatnym. Dzięki temu, przygotowują się do działań w sytuacjach kryzysowych.

Możliwe warianty realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Każda opcja zakłada zadania wirtualne z wykorzystaniem smartfonów (bez pobierania).

Więcej informacji o symulacji tutaj.

Cena jednostkowa jest uzależniona od liczby uczestników w grupie oraz od formuły i miejsca realizacji.

Profil uczestnika

Symulacja jest dla każdego – od szeregowego pracownika, po wysoki management, dla osób nietechnicznych oraz działów IT i bezpieczeństwa – dzięki czemu zapewniamy zderzenie dwóch płaszczyzn percepcji.

 • Zarząd firmy
 • Dyrektorzy, Managerowie, Kierownicy
 • Pracownicy (zdalni i stacjonarni) o kompetencjach technicznych (IT) oraz z działów bezpieczeństwa
 • Pracownicy biznesowi (nietechniczni, zdalni i stacjonarni)
 • Osoby pracujące z danymi osobowymi, danymi dot. kontraktów i innych danych chronionych przez organizację

Agenda

 • Kick – off – zapoznanie się z grupą, omówienie zasad współpracy, itp.
 • Wprowadzenie do tematyki cyberzagrożeń (wg ustaleń potrzeb danej organizacji)
 • Omówienie zasad symulacji
 • Rozgrywki (min. 2 rundy)
 • Umówienie wniosków, dyskusja, odniesienie się do zasad postępowania, procedur, narzędzi wspierających bezpieczeństwo w sieci, itp.

Korzyści

 • 2 warianty realizacji symulacji: stacjonarny i zdalny
 • atrakcyjna formuła realizacji: każdy wariant symulacji zakłada wirtualne zadania z wykorzystaniem smartfonów
 • symulacja jest dla każdego – przystępując do warsztatu nie trzeba posiadać wiedzy o cyberbezpieczeństwie
 • jeżeli w warsztacie biorą udział osoby nietechniczne i techniczne, uzyskujemy dwie płaszczyzny percepcji
 • uczestnik symulacji zrozumie zagrożenia w cyberprzestrzeni i dowie się, na co zwrócić uwagę, aby przed nimi się obronić (zwłaszcza w dobie pracy zdalnej)
 • dzięki zastosowanej mechanice gry, nauka poprzez doświadczanie staje się przyjemna i bardzo atrakcyjna dla uczestników
 • uczestnicy angażują się w realizację zdań, chętnie włączają się w omówienia wniosków, nawiązują współpracę, tworzą strategię dla osiągnięcia sukcesu zespołu lub rywalizują ze sobą
 • firma zyska informacje o tym, gdzie są jej najsilniejsze i najsłabsze elementy w zakresie bezpieczeństwa
 • organizacja uzyska pewność, że jej pracownicy mają świadomość, na co muszą zwracać uwagę, aby nie obniżać oczekiwanego poziomu cyberbezpieczeństwa firmy (zwłaszcza w dobie pracy zdalnej)
 • organizacja może wdrożyć lub zaktualizować politykę bezpieczeństwa wiedząc, że jej elementy będą zrozumiane przez pracowników
 • firma będzie skutecznie budować i wdrażać systemy ochrony organizacji

Zagadnienia

Symulacja rozpoczyna się od zaskakującego wprowadzenia fabularnego, które pomaga uczestnikom wejść w przedstawioną sytuację.

Artemis to szereg scenariuszy i plansz powiązanych wspólną historią. Każdy scenariusz ma główną misję i wiele misji pobocznych. Uczestnicy wykonują zadania w trybie on-line i offline (lub tylko on-line w formule zdalnej), poruszają się po polach planszy, wykorzystują dostępne karty, kody, itd.

Niebezpieczeństwa przedstawione w symulacji przedstawiają m.in.: 

 • kradzież i wyłudzania danych
 • szantaż cyfrowy
 • metody socjotechniczne i potencjalne ryzyka dla organizacji
 • mechanizm działania organizacji przestępczych 

Zadaniem symulacji jest uświadomienie uczestnikowi mechanizmów działania zagrożeń i sprowokowania dyskusji nad tym, jak z tymi zagrożeniami walczyć. 

Symulacja zakłada wirtualne zadania, z wykorzystaniem smartfonów (gra dostępna jest przez przeglądarkę, nie wymaga pobierania). 

Warsztat symulacyjny obejmuje rozgrywki wykonywane w iteracjach, podsumowanie działań, dyskusję, omówienie przykładów odnoszących się do rzeczywistych sytuacji. 

Symulacja może stanowić wstęp do szkoleń z cyberzagrożeń lub być uzupełnieniem cyklicznych szkoleń, czy Akademii Cyberbezpieczeństwa.

INFORMACJA CENOWA:
od 1900 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SC-PR-04

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym