ARTEMIS

Symulacja warsztatowa wspierająca budowanie świadomości użytkowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów lokalnych oraz międzynarodowych.
Jest interaktywnym warsztatem zbudowanym na scenariuszach rzeczywistych „User Security Awareness” w zakresie ochrony informacji. Umożliwia naukę poprzez doświadczanie, szeroko ukazuje mechanizmy zabezpieczania oraz wykrywania i likwidowania zagrożeń. Ukierunkowana jest zarówno na aspekty technicznego bezpieczeństwa, jak i istotności czynnika ludzkiego.

Symulacja rozpoczyna się od zaskakującego wprowadzenia fabularnego, które pomaga uczestnikom wejść w przedstawioną sytuację.

Artemis to szereg scenariuszy i plansz powiązanych wspólną historią. Każdy scenariusz ma główną misję i wiele misji pobocznych. Uczestnicy wykonują zadania w trybie on-line i offline (lub tylko on-line w formule zdalnej), poruszają się po polach planszy, wykorzystują dostępne karty, kody, itd.

Symulacja zakłada wirtualne zadania, z wykorzystaniem smartfonów (gra dostępna jest przez przeglądarkę, nie wymaga pobierania).

Warsztat symulacyjny obejmuje rozgrywki wykonywane w iteracjach, podsumowanie działań, dyskusję, omówienie przykładów odnoszących się do rzeczywistych sytuacji.

Security Awerness

Niebezpieczeństwa w symulacji przedstawiają m.in.:

 • kradzież i wyłudzania danych
 • szantaż cyfrowy
 • metody socjotechniczne i potencjalne ryzyka dla organizacji
 • mechanizm działania organizacji przestępczych

Zadaniem symulacji jest uświadomienie uczestnikowi mechanizmów działania zagrożeń i sprowokowania dyskusji nad tym, jak z tymi zagrożeniami walczyć.

Symulację prowadzą praktycy bezpieczeństwa, którzy przeszli certyfikację do roli Mistrza Gry. Na co dzień m.in. zarządzają zespołami Security, pracują w działach bezpieczeństwa, są audytorami bezpieczeństwa ochrony informacji, odpowiadają za analizę ryzyka, ciągłość działania, analizę kodu źródłowego lub testy penetracyjne.

Profil uczestnika

 • symulacja jest dla każdego – od szeregowego pracownika, po wysoki management.
 • kierujemy ją do osób nietechnicznych i technicznych – dzięki czemu zapewniamy zderzenie dwóch płaszczyzn percepcji.

Zastosowanie symulacji

 • dla zabawy i integracji zespołów
 • edukacja pracowników w zakresie budowania świadomości o zagrożeniach w cyberprzestrzeni (zwłaszcza w dobie pracy zdalnej)
 • ocena świadomości i rzeczywistego zrozumienia pracowników nt. cyberbezpieczeństwa
 • ocena ryzyk ataku hakerskiego
 • ocena rzeczywistego poziomu ochrony organizacji przed cyberprzestępcami
 • budowanie skutecznych systemów ochrony organizacji
 • rozpoznawanie najcenniejszych i najsłabszych elementów organizacji
 • wdrażanie i aktualizacja polityk bezpieczeństwa

Korzyści z udziału w symulacji

 • symulacja jest dla każdego – przystępując do warsztatu nie trzeba posiadać wiedzy o cyberbezpieczeństwie
 • jeżeli w warsztacie biorą udział osoby nietechniczne i techniczne, uzyskujemy dwie płaszczyzny percepcji
 • uczestnik symulacji zrozumie zagrożenia w cyberprzestrzeni i dowie się, na co zwrócić uwagę, aby przed nimi się obronić (zwłaszcza w dobie pracy zdalnej)
 • dzięki zastosowanej mechanice gry, nauka poprzez doświadczanie staje się przyjemna i bardzo atrakcyjna dla uczestników
 • uczestnicy angażują się w realizację zdań, chętnie włączają się w omówienia wniosków, nawiązują współpracę, tworzą strategię dla osiągnięcia sukcesu zespołu lub rywalizują ze sobą
 • firma zyska informacje o tym, gdzie są jej najsilniejsze i najsłabsze elementy w zakresie bezpieczeństwa
 • organizacja uzyska pewność, że jej pracownicy mają świadomość, na co muszą zwracać uwagę, aby nie obniżać oczekiwanego poziomu cyberbezpieczeństwa firmy (zwłaszcza w dobie pracy zdalnej)
 • organizacja może wdrożyć lub zaktualizować politykę bezpieczeństwa wiedząc, że jej elementy będą zrozumiane przez pracowników
 • firma będzie skutecznie budować i wdrażać systemy ochrony organizacji

Organizacja

Wersja zdalna:

 • Liczba uczestników: 5-20 osób
 • Czas trwania: 3-7h
 • Wykorzystanie platformy do prowadzenia symulacji (np. Zoom, MS Teams, itp.)
 • Każdy z uczestników dołącza z naładowanym smartfonem

Wersja stacjonarna:

 • Liczba uczestników: 5-150 osób
 • Czas trwania: 3-7h
 • Stoły (min. 80x100cm) z miejscami siedzącymi dla uczestników
 • Dostęp do Wi-Fi
 • Flipchart, rzutnik i ekran
 • Każdy z uczestników przychodzi z naładowanym smartfonem

Karta szkolenia

Karta szkolenia dostępna tutaj.