Pięć zasad inteligencji emocjonalnej

Czy wiesz że nasza inteligencja emocjonalna składa się z 5 elementów? Zapraszamy Was do podróży w głąb siebie.  

Zacznijmy od zasad: 

 1. Emocje są informacją. 
 2. Możemy próbować ignorować emocje, ale to nie działa.
 3. Możemy starać się ukrywać emocje, ale nie wychodzi nam to tak dobrze, jak sądzimy.
 4. Dobre decyzje muszą zawierać w sobie emocje.
 5. Emocje zrządzą się logicznymi zasadami.

Zasada 1: Emocje są informacją

Emocje zawierają dane dotyczące ciebie i świata. Nie są przypadkowymi, chaotycznymi zdarzeniami zakłócającymi myślenie. Pojawiają się wyniku wystąpienia określonego czynnika, który jest dla ciebie ważny, motywują cię i prowadzą do sukcesu. Na najbardziej podstawowym poziomie można powiedzieć, że emocje: 

 • pojawiają się z powodu wystąpienia jakiejś zmiany w otaczającym cię świecie,
 • uruchamiają się automatycznie, 
 • szybko wywołują zmiany fizjologiczne,
 • zmieniają punkt zainteresowania (skupienia uwagi) oraz sposób myślenia,
 • przygotowują do działania,
 • wywołują osobiste odczucia, 
 • szybko się wyczerpują,
 • pomagają radzić sobie, przetrwać i dobrze się rozwijać w świecie.

Emocje są sygnałem, a jeżeli zwrócisz uwagę na to, co sygnalizują, istnieje duża szansa, że wyjdziesz z trudnej sytuacji, zapobiegniesz złemu wydarzeniu lubwywołasz pozytywny skutek

Zasada 2: Możemy próbować ignorować emocje, ale to nie działa

Emocje wpływają na naszą wydajność w określonych obszarach życia. Wprost niesamowite jest to, że choć emocje mają ogromny wpływ na ocenę sytuacji, jesteśmy prawie całkowicie tego nieświadomi. Nie ma znaczenia, czy w to wierzymy, czy nie – emocje i myślenie są ze sobą nierozerwalnie związane. 

Psycholog społeczny Roy Baumeister odkrył, że kiedy ludzie starają się stłumić emocje, zapamiętują mniej informacji. Opanowanie im emocji „pożera” nasza energię i uwagę, które moglibyśmy spożytkować na słuchanie i przetwarzanie danych. 

Nie chodzi o to, że powinniśmy tonąć w morzu emocji, ale możemy przetwarzać podstawowe informacje wraz z ich składową emocjonalną. Inteligentny emocjonalnie człowiek nie przykleja sobie uśmiechu codziennie rano i nie stara się patrzeć na wszystko pozytywnie, lecz doświadcza emocji, a potem wykorzystuje ich potęgę, jako punkt wyjścia do dobrego, pozytywnego rezultatu. 

Zasada 3: Możemy starać się ukrywać emocje, ale nie wychodzi nam to, tak dobrze jak sądzimy

Ukrywanie emocji polega na tym, że próbujemy zmienić obecnie doświadczane uczucia tak, aby pasowały do pożądanych obecnie emocji. Zarówno powierzchowna gra, jak i emocjonalna praca wiążą się między innymi z wypaleniem zawodowym i dużą rotacją personelu. 

Próby ukrywania emocji, choć czynione świadomie, nie przynoszą pożądanych skutków. Badania Ekmana na temat związków wyrazu twarzy z kłamaniem wykazują, że można rozpoznać kłamcę, obserwują przerwy i błędy w jego wypowiedziach oraz przelotne sygnały wyrażające uczucia. Nasze pragnienie chronienia emocji lub angażowania się w czysto racjonalne działania w miejscu pracy może skończyć się nieudanymi decyzjami i atmosferą nieufności. 

Zasada 4: Dobre decyzje muszą zawierać w sobie emocje

Nasze uczucia są obecne w każdej naszej decyzji, według badacza mózgu dr António Rosa Damásio, racjonalne myślenie nie może pojawiać się bez emocji. To emocje sprawiają, że jesteśmy prawdziwymi ludźmi i wzmacniają racjonalność. Nastroje wpływają na myślenie na różne sposoby. Pozytywne emocje otwierają nas na środowisko i skłaniają do poszukiwania i odkrywania. Pozytywne emocje dają nam dużo więcej niż tylko pozytywne samopoczucie:

 • Rozwijają nasze myślenie,
 • Pomagają tworzyć nowe pomysły,
 • Zachęcają do rozważania różnych możliwości.

Negatywne emocje również są bardzo ważne, ponieważ poprawiają zdolność myślenia. Niektóre ze skutków wpływu negatywnego nastroju czy emocji to:

 • Większa ostrość widzenia,
 • Lepsze dostrzeganie szczegółów,
 • Motywacja do efektywniejszego poszukiwania błędów. 

Negatywne emocje pobudzają nas do zmiany działania lub sposobu myślenia. Zawężając nasz obszar koncentracji, inspirują nas do działania. W porównaniu z pozytywnymi emocjami, negatywne doświadczamy bardziej intensywnie. Sygnalizują one groźbę wystąpienia niebezpieczeństwa, dlatego też powinniśmy zajmować się nimi uważniej. W pracy często nie chodzi o to, aby unikać konfliktu i uszczęśliwiać innych, bardziej chodzi o skuteczność, a ta wymaga doświadczania pełnego spektrum emocji. 

Zasada 5: Emocje rządzą się logicznymi zasadami

Emocje pojawiają się z wielu powodów, ale każda emocja zajmuje jakieś miejsce na skali intensywności. Jeżeli wydarzenie, czy myśli pobudzające uczucie trwają dłużej, wówczas to uczucie będzie silniejsze. Robert Plutchnik zaproponował pewien modelowy schemat funkcjonowania emocji określający ich miejsce na kontinuum intensywności. Osiem głównych emocji ulokowano na kole tak, aby przeciwne doznania znajdowały się naprzeciwko siebie. Model ten dowodzi, że uczucia mogą się łączyć tworząc bardziej złożone emocje. Pojęcia znajdujące się w wolnych przestrzeniach nazywa głównymi parami, czyli połączeniem dwóch głównych emocji. 

Autor: Ekspert EITT

Udostępnij swoim znajomym