Licencjonowanie Oracle – poziom zaawansowany

Specjalistyczne, autorskie szkolenie poświęcone zaawansowanym zagadnieniom w obszarze licencjonowania Oracle przygotowuje uczestników do samodzielnej pracy w zakresie licencjonowania baz danych, middleware oraz aplikacji biznesowych. Szkolenie przygotowuje uczestników w zakresie kontraktów Oracle, zawierania umów i procesu negocjacji, co przekłada się na obniżenie TCO środowisk Oracle.

Zarządzanie Kontraktem Microsoft EA w narzędziu SAM

Przygotowanie uczestników do zarządzania kontraktem EA z wykorzystaniem profesjonalnego Narzędzia SAM. Szerokie omówienie i prezentacja kluczowych procesów, takich jak ustalenie liczby kwalifikowanych użytkowników/urządzeń, opracowywanie i archiwizowanie raportów i bilansu licencji, zakupy licencji przy zawieraniu kontraktu oraz w trakcie jego obowiązywania (m.in. True-Up).

Zarządzanie licencjami Microsoft w narzędziu SAM

Przygotowanie do samodzielnej pracy z zakresu zarządzania licencjami Microsoft przy wykorzystaniu Narzędzia Software Asset Management. Warsztat opiera się o licencjonowanie najważniejszych produktów serwerowych - Windows Server, SQL Server i licencje dostępowe. Podczas warsztatu szczegółowo omawiamy proces inwentaryzacji oprogramowania, tworzenia i zarządzania repozytorium licencji, tworzenia bilansu licencji oraz przygotowania się do procesu zakupowego.