MIR 91- zdalna symulacja biznesowa

MIR'91 jest oparty na rzeczywistych wydarzeniach. ​W czasie symulacji uczestnicy przenoszą się na stację kosmiczną MIR w czasie finalnej misji STS-91. Ich celem jest zrealizowanie jak największej liczby zadań, które składają się na misję. ​

Symulacja jest prowadzona ​przez facylitatora (Mistrza Gry). Wszyscy uczestnicy grają razem i przebywają w tej samej przestrzeni wirtualnej. ​ Uczestnicy pracują w sprintach. ​

Mistrz Gry może dopasować przebieg symulacji do potrzeb grupy wg wielu scenariuszy. ​

Czas trwania

do 5h

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SB-07

Profil uczestnika

 • Zespoły pracownicze
 • Kierownicy i Managerowie 
 • Przedstawiciele zarządu
 • Zespoły projektowe
 •  Project Managerowie. ​
 • Liczebność grupy: 5-20 osób

Korzyści

Przykładowe zastosowanie symulacji:

 • Zarządzanie zespołem (pracującym zarówno stałym, jak i zdalnym)
 • Agile, Scrum, samoorganizacja
 • Współpraca
 • Przywództwo
 • Budowa kompetencji zespołu
 • Planowanie
 • Komunikacja
 • Integracja zespołów​
Zapisz się