Wrocław ponownie zbudował Królewski Ogród

Drugi raz byliśmy we Wrocławiu z symulacją Królewski Ogród. Na co tym razem uczestnicy zwrócili uwagę?

Zrozumienie, jak wiele informacji trzeba ustalić na starcie, żeby uniknąć wielu problemów i osiągnąć cel; praktyka – nie teoria, uświadomienie sobie, jak ważna jest komunikacja, zwrócenie uwagi na trudności w pracy projektowej, delegowania zadań; doświadczenie realnych emocji i stresu, poczucia odpowiedzialności; poznanie idei samoorganizujących się zespołów.

Zobaczcie uczestników w działaniu:

Symulacja biznesowa Królewski Ogród jest narzędziem szkoleniowym stworzonym, aby ułatwić uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami z użyciem metodyk Agile. W ramach tej symulacji, osoby biorące udział mogą w bezpiecznym, symulacyjnym środowisku przećwiczyć i zastosować w praktyce zasady zarządzania zwinne. To dynamiczne doświadczenie edukacyjne skupia się na realistycznym odwzorowaniu wyzwań projektowych, umożliwiając uczestnikom nauczenie się poprzez działanie.

Korzyści płynące z udziału w symulacji Królewski Ogród dla uczestników obejmują:

  1. Możliwość zweryfikowania i zastosowania wiedzy Agile w praktycznych scenariuszach, co pomaga w zrozumieniu zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy praktycznej.
  2. Odkrycie nowatorskiego podejścia do pracy zespołowej i zarządzania projektami, co może posłużyć jako inspiracja do eksploracji nowych metod i narzędzi w codziennej pracy.
  3. Zrozumienie kluczowych aspektów zarządzania projektem, takich jak planowanie i retrospektywa, i ich wpływu na sukces projektowy.
  4. Uzyskanie wglądu w efektywną współpracę zespołową, przez co uczestnicy uczą się, jakie elementy współpracy przynoszą pożądane rezultaty, a które wymagają poprawy.
  5. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez eksplorację nowych technik komunikacji, co jest kluczowe w kontekście zarządzania projektami Agile.
  6. Doświadczenie, jak grupa obcych sobie osób może szybko zorganizować się w efektywnie działający zespół, co podkreśla wartość budowania zespołu i współpracy.
  7. Wizualizacja pracy zespołowej i napotykanych wyzwań, co pomaga lepiej zrozumieć i rozwiązywać problemy projektowe.
  8. Uświadomienie sobie, jak różne role zawodowe wpływają na dynamikę grupową i podejście do pracy, co jest istotne w kontekście zarządzania ludźmi i projektami.
  9. Nauka o znaczeniu równowagi między kontrolą a zaufaniem w kontekście kierowania zespołem, co jest kluczowym aspektem skutecznego lidera projektu.
  10. Zapewnienie uczestnikom zarówno wartości edukacyjnej, jak i rozrywki, co sprzyja lepszemu zapamiętywaniu materiału i zwiększa zaangażowanie w proces nauki.

Królewski Ogród oferuje uczestnikom kompleksowe doświadczenie edukacyjne, które nie tylko rozwija ich umiejętności zawodowe, ale również dostarcza praktycznych wskazówek, jak poprawić współpracę zespołową i efektywność projektową w ich własnych organizacjach.

Udostępnij swoim znajomym