Warszawa podbiła dziś Wersal

17.01.2019 w Warszawie przeprowadziliśmy kolejny pokaz symulacji biznesowej Królewski Ogród.

Kiedy zapytaliśmy uczestników o opinię, usłyszeliśmy naprawdę miłe słowa i wiele przykładów, w jakim zakresie symulacja może być wykorzystana

Praktyczny wgląd w zarządzanie projektami i techniki zwinne, inspiracja do wykorzystania symulacji, komunikacja, pokazanie – jak ważna jest dokumentacja, zastanowienie się nad długofalowym planem, praca zespołowa, wyjście z chaosu informacyjnego, to tylko niektóre spostrzeżenia z dzisiejszego pokazu.

Jak zwykle, symulacji towarzyszyły emocje i presja czasu dla wykonywanych zadań, ale doświadczenie wielu uczestników pomogło szybko dojść do ciekawych rozwiązań, a duże zaangażowanie całej grupy zaowocowało realizacją „must have” przed czasem.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Symulacja biznesowa Królewski Ogród

Królewski Ogród to inicjatywa edukacyjna przekraczająca granice tradycyjnego szkolenia, przenosząca uczestników w serce praktycznej aplikacji metodologii Agile. Jest to podróż przez świat zarządzania projektami, która w wyjątkowy sposób łączy teorię z praktyką, umożliwiając uczestnikom nie tylko zgłębienie zasad Agile, ale przede wszystkim ich realne wykorzystanie w kontekście projektowym. Symulacja ta, zbudowana na fundamencie doświadczania i eksperymentowania, staje się przestrzenią, gdzie teoretyczna wiedza o zarządzaniu projektami ożywa, ujawniając swoją pełną wartość.

Królewski Ogród zaprasza uczestników do aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania zwinne, gdzie przez praktyczne zastosowanie metod i strategii mogą oni na własnej skórze doświadczyć wyzwań i radości płynących z pracy nad projektem. Symulacja ta w niezwykle plastyczny sposób pokazuje, jak niezbędne w zwinnych projektach są iteracyjne cykle planowania, wykonania, kontroli oraz retrospekcji, podkreślając jednocześnie, jak kluczowa jest efektywna komunikacja w budowaniu zespołu projektowego.

Podczas trwania symulacji, uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do przekształcenia grupy nieznajomych w zgrany zespół, wspólnie zmierzający do realizacji założonych celów. Symulacja Królewski Ogród skutecznie demonstruje, jak różnorodność ról i indywidualnych podejść do pracy wpływa na atmosferę w zespole i na efektywność realizacji projektu. W tym kontekście, symulacja staje się również platformą do zrozumienia i praktykowania balansu między kontrolą a zaufaniem, co jest fundamentem zarządzania zespołem.

W trakcie symulacji, uczestnicy mają możliwość nie tylko obserwować, ale i analizować oraz rozwiązywać problemy projektowe, co pozwala na dogłębne zrozumienie dynamiki grupowej i znaczenia współpracy dla sukcesu projektu. Królewski Ogród uwypukla również, jak przez wspólne doświadczanie sukcesów i porażek, grupa może się zintegrować, wspólnie ucząc się i rozwijając.

Przekraczając tradycyjne metody nauczania, Królewski Ogród oferuje nie tylko bogate doświadczenie edukacyjne, ale również inspiruje uczestników do poszukiwania nowych, innowacyjnych sposobów w codziennej pracy zespołowej. Symulacja ta udowadnia, że nauka poprzez praktyczne działanie może być nie tylko skuteczna, ale i inspirująca, motywując uczestników do dalszego rozwoju i poszerzania kompetencji w zakresie zarządzania projektami Agile.

W efekcie, uczestnictwo w symulacji Królewski Ogród jest nie tylko cennym doświadczeniem rozwijającym umiejętności związane z zarządzaniem projektami i pracą zespołową, ale także stanowi niezapomnianą przygodę, która przekształca teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności, gotowe do zastosowania w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnij swoim znajomym