Sposoby na stworzenie swobodnej atmosfery podczas rozmowy rocznej

Pierwszy kwartał roku to okres prowadzenia rozmów podsumowująco-oceniających. Często uczestnicy naszych szkoleń pytają nas co zrobić, aby rozmowa roczna przebiegła w dobrej atmosferze? Oto kilka sprawdzonych przez nas działań:

 1. Usiądź obok pracownika, a nie po drugiej stronie biurka.
 2. Podkreślaj, że w tej właśnie chwili można spokojnie porozmawiać – na tę rozmowę macie dużo 
czasu. 

 3. Unikaj stwierdzeń, które podkreślają pozycję zwierzchnika.
 4. Chwal osiągnięcia pracownika. 

 5. Jeśli musisz krytykować, krytykuj wyniki pracy i konkretne zachowania pracownika, a nie samego 
pracownika. 

 6. Daj pracownikowi czas na wypowiedzenie się (technika ciszy), zachęcaj do mówienia, nawet jeśli wiąże 
się to z milczącym oczekiwaniem na ich odpowiedź (może to być trudne dla niego, ale nie próbuj sam 
odpowiadać na ich pytania). 

 7. Postaraj się aby podczas rozmowy nie dochodziło do jej przerywania (telefon, mail, osoby 
wchodzące). 

 8. W przypadku rozmowy o trudnościach zachęcaj pracownika do proponowania rozwiązań, czasami 
pracownik może znaleźć lepsze rozwiązanie niż Ty. 

 9. Zanim przedstawisz pracownikowi swoją ocenę doprowadź do tego, by on sam ocenił siebie, 
w rezultacie często pracownicy sami mówią o swoich słabych stronach.
 10. Zadawaj pytania, które koncentrują się na szukaniu rozwiązań np.: „co możemy zrobić, aby twoja umiejętność organizacji były nas takim samym poziomie jak inne twoje zalety?

 11. Pamiętaj przez cały czas, iż celem rozmowy jest pomoc pracownikowi w rozwoju.

 12. Unikaj podczas rozmowy sformalizowanej formy: podwładny – przełożony. Rozmowa oceniająca nie może być osądem nad pracownikami.

autor: Krzysztof Dudek 

Udostępnij swoim znajomym