Kiedy project manager nie odpowiada za projekt?

Kiedy project manager nie odpowiada za projekt? 

Kiedy leader może stać się zwykłym członkiem zespołu projektowego? I to bez konsekwencji? 

Odpowiedź jest prosta: wtedy, gdy uczestniczy w symulacji Królewski Ogród.

21.02 w Krakowie uczestnicy wcielili się w inne role, niż te które pełnią na co dzień.

Rezultat? Na pewno ciekawe doświadczenie, bezpośrednia obserwacja, jak dla każdego ważne jest jego zadanie, wciągnięcie się w pracę operacyjną i uczestnictwo w samoorganizującym się zespole.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, bardzo efektywną pracę i świetną atmosferę!

Opis warsztatu

Warsztat „Królewski Ogród” to wyjątkowe, angażujące doświadczenie oparte na dynamice gier fabularnych. Uczestnicy przenoszą się do epoki Wersalu, na dwór słynnego Króla Słońca – Ludwika XIV, gdzie przyjmują rolę ekspertów zadaniowych z misją stworzenia niepowtarzalnego ogrodu, niezrównanego w historii.

Kto może skorzystać?

Warsztat został zaprojektowany z myślą o:

  • Członkach zarządu i liderach biznesowych
  • Managerach projektów
  • Zespołach projektowych i deweloperskich
  • Pracownikach działów IT i biznesowych

Zakres uczestników: od 8 do 16 osób

Program warsztatu

Symulacja odnosi się do „Królewskiego Ogrodu” Ludwika XIV, uznawanego za jedno z najwspanialszych dzieł sztuki ogrodowej. Uczestnicy koncentrują się na wczesnych etapach jego tworzenia, dążąc do eksponowania majestatu monarchy i prezentowania Francji jako kulturalnego epicentrum świata. Wcielając się w różne role, takie jak ogrodnik czy projektant krajobrazu, uczestnicy zarządzają informacjami w rozproszonym środowisku, co ma odzwierciedlać rzeczywiste wyzwania biznesowe.

Korzyści z udziału

Uczestnictwo w symulacji „Królewski Ogród” przynosi szereg korzyści, w tym:

  • Możliwość testowania i wdrażania nowych strategii i rozwiązań
  • Wsparcie dla procesu transformacji zwinnej i integracji zespołowej
  • Rozwój umiejętności, innowacyjności i kultury organizacyjnej

Warsztat podkreśla znaczenie zwinności, efektywnej komunikacji i analizy danych, wprowadzając uczestników w świat zasad Agile, które promują kulturę jednego zespołu, transparentność i współpracę.

Zastosowania warsztatu

  • Wsparcie dla transformacji Agile: Pomaga zrozumieć i doświadczalnie przyswoić zasady zwinnego zarządzania.
  • Integracja zespołów: Poprawia efektywność pracy zespołowej i komunikację, nawet w rozproszonych strukturach.
  • Doświadczanie poprzez praktykę: Umożliwia naukę i adaptację nowych metod pracy poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Udostępnij swoim znajomym