Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Scruma

Scrum pomaga zespołom skuteczniej tworzyć produkty i doskonalić swoje metody pracy. Opanowanie Scruma nie jest trudne, jednak wiele osób myli jego mechanikę z istotą metodyki. Aby skutecznie zastosować Scrum, konieczne jest zrozumienie i wdrożenie kluczowych obszarów. Poniżej przedstawiamy uproszczoną listę najważniejszych z nich:

 1. Ciągłe doskonalenie: Odkrywanie lepszych sposobów pracy i tworzenia produktu.
 2. Rozwiązania zespołu: Ujawnianie problemów, a nie narzucanie rozwiązań, i angażowanie zespołu w proces.
 3. Transparentność: Tworzenie otwartości i jasności w komunikacji, postępach i problemach.
 4. Inspekcja i dostosowywanie: Regularne przeglądy pracy, identyfikowanie obszarów do poprawy i wprowadzanie zmian.
 5. Wartości Scruma: Odwaga, koncentracja, zaangażowanie, otwartość i szacunek.
 6. Podejście empiryczne: Stosowanie doświadczenia i obserwacji w podejmowaniu decyzji.
 7. Zarządzanie ryzykiem: Aktywne identyfikowanie, monitorowanie i kontrolowanie zagrożeń.
 8. Jakość i realizacja celów: Dążenie do wysokiej jakości pracy i osiąganie założonych celów.
 9. Weryfikacja założeń: Sprawdzanie, czy założenia są prawdziwe i mają sens.
 10. Informacje zwrotne: Regularne zbieranie opinii od klientów, użytkowników i zespołu.
 11. Dostarczanie wartości: Skupianie się na tworzeniu wartościowych produktów dla klientów.
 12. Motywacja zespołu: Budowanie autonomicznych, kompetentnych i zaangażowanych zespołów.

Warto pamiętać, że Scrum jest odpowiedni głównie dla złożonych, adaptacyjnych prac, a nie dla każdego rodzaju projektu.

Udostępnij swoim znajomym