Efektywność pracy on-line w środowisku IT

Aktualnie mija prawie rok od czasu, kiedy praca zdalna stała się podstawową formą świadczenia pracy i dostarczania wielu usług. Taka forma pracy dotknęła nie tylko firmy w branży IT, gdzie była już mocno spopularyzowana, ale warunki zewnętrzne wymusiły jej praktykowanie również w innych branżach. Czy zatem praca on-line jest skuteczna i efektywna? Czy w środowisku IT pracuje się lepiej on-line?

Praca zdalna może być bardziej efektywna, ale najczęściej w praktyce, zwłaszcza jeśli mówimy o trendzie całościowym i długookresowym – niestety nie jest. Efektywność pracy on-line warto jednak rozważyć w dwóch płaszczyznach: podejścia pracownika i efektywności działalności przedsiębiorstwa.

Z perspektywy pracownika (na bazie deklaratywnej) praca zdalna jest efektywniejsza. Pracownicy poświęcają jej więcej czasu (oszczędzając np. na dojazdach), chcą „udowodnić” swoją przydatność i pełną dostępność w warunkach on-line. Jednak często borykają się z nowymi barierami komunikacyjnymi. Problemem stają się mniejsze interakcje ze współpracownikami, a samomotywacja do pracy mocno się obniża. Brakuje też swobodnego przepływu informacji, kontaktu bezpośredniego, zachowań nieformalnych, które w środowisku biurowym są elementami naturalnymi.

Punkt widzenia pracodawcy jest zdecydowanie szerszy. Efektywność działalności przedsiębiorstwa nie koncentruje się tylko na efektywności jednostkowej pracowników, ale przede wszystkim na efektywności pracy zespołowej, projektowej i sprawnym funkcjonowaniu procesów. Zwłaszcza firmy z branży IT – nie dostarczają już pojedynczych produktów, tylko kompleksowe rozwiązania i usługi łączące pracę np. różnych specjalistów oraz działów wsparcia. Z tej perspektywy ciężko jest otrzymać potwierdzenie „wyższej efektywności” pracy w warunkach on-line, w stosunku do pracy stacjonarnej. Mierzenie tej efektywności w przedsiębiorstwach może być dużym wyzwaniem (wiele firm tego nie robi lub opiera się na opiniach kadry zarządzającej. Rzadko obserwuje się nastawienie na konkretne mierniki).

Niezależnie jednak od perspektywy, wszyscy obserwują wzrost znaczenia skutecznego zarządzania w trybie pracy zdalnej. Wypracowywane są nowe techniki organizowania i monitorowania pracy on-line, a budowanie i utrzymywanie zaangażowania pracowników zdalnych dla wielu staje sie wartością nadrzędną. Procedury często dostosowuje się do nowych warunków, ale zapewnienie skuteczności pracy zdalnej wymaga implementacji dodatkowych rozwiązań. Warto też podkreślić, że nawet najwięksi zwolennicy pracy on-line, w dłuższym okresie czasu – potrzebują bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, naturalnych interakcji z zespołem oraz poczucia braku izolacji.

Prognozy i deklaracje pracodawców pozwalają wierzyć, że praca zdalna nadal pozostanie częścią normalnego systemu pracy…. chociaż po stabilizacji sytuacji zewnętrznej, nie zastąpi całkowicie pracy z biura, nawet w środowisku IT.

Autor:

Justyna Kalbarczyk-Wiencek, Prezes Zarządu EITT

Od ponad 15 lat związana z branżą szkoleniową, a od ponad dekady mocno skoncentrowana na sektorze IT. Tworzy, rozwija i dostarcza kompletne rozwiązania szkoleniowe wspierające rozwój specjalistów i kadry zarządzającej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z największymi międzynarodowymi korporacjami IT, jak również małymi, wyspecjalizowanymi firmami na rynku polskim. Trener kompetencji miękkich, który z powodzeniem sprawdza się również w prowadzeniu symulacji biznesowych. Rozwój traktuje jako wartość, na której we współpracy ze swoim zespołem, koncentruje się w ramach tworzonych i prowadzonych projektach edukacyjnych, szkoleniowych oraz developmentowych.

Udostępnij swoim znajomym