Zmiana i zarządzanie zmianą II (szkolenie zdalne)

.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-40

Agenda

  1. Omówienie zadania wdrożeniowego po ZZZ I
  2. Macierz zagrożeń i korzyści ze zmiany – ćwiczenie indywidualne – rozpoznanie najważniejszej zmiany/zmian
  3. Expose szefa – pełna wersja oraz komunikat na temat zmiany  - model A.K.C.J.A. – ćwiczenia
  4. Sposób na przezwyciężenie oporu w zmianie R <  D + V + F
  5. Definicja zakresu wpływu zmiany na organizację - uczestników zmiany
  6. Macierz analizy nastawienia do zmiany kluczowych interesariuszy
  7. Analiza źródeł oporu – macierz TKP 
  8. IST - Influence Strategy Tool  – wprowadzenie do narzędzia

Zagadnienia

Zadanie wdrożeniowe - zbudowanie strategii wpływu i planu działania w ramach strategii wpływu.

Zapisz się