Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg wymagań międzynarodowej normy ISO/IEC 27005, norm związanych z bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002. Omówienie metod szacowania ryzyka oraz przedstawienie narzędzi informatycznych do określania jego wartości.

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SC-ZA-02

Profil uczestnika

Pracownicy instytucji, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Agenda

• Model bezpieczeństwa informacji;
• Badania bezpieczeństwa informacji - zagrożenia;
• Proces zarządzania ryzykiem;
• Kontekst zarządzania ryzykiem;
• Szacowanie ryzyka;
• Analiza ryzyka;
• Ocena ryzyka;
• Postępowanie z ryzykiem;
• Akceptacja ryzyka;
• Wymiana informacji o ryzyku;
• Monitorowanie ryzyka;
• Metody szacowania ryzyka.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymują: • Certyfikat ukończenia szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”

Zapisz się