Zarządzanie ciągłością działania

Ciągłość działania to strategiczna zdolność przedsiębiorstwa do przewidywania i reagowania na zakłócenia procesu biznesowego w celu utrzymania prowadzonej działalności na akceptowalnym, ustalonym poziomie. Zarządzanie ciągłością procesów biznesowych powinno być najwyższym priorytetem każdego przedsiębiorstwa. Traktowane jako proces powinno uwzględniać korelację zidentyfikowanych procesów krytycznych z wymaganiami bezpieczeństwa.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SC-ZA-01

Profil uczestnika

Zapewnienie ciągłości działania firmy poprzez ochronę krytycznych procesów biznesowych przed awariami (katastrofami) systemów IT i zminimalizowanie ryzyka utraty jej aktywów informacyjnych. Skutki awarii systemów IT, niezadziałania zabezpieczeń czy niedostępności usług powinny być przedmiotem analizy biznesowej

Agenda

• Zapewnienie ciągłości działania firmy – zapewnienie ciągłości procesów biznesowych;
• Zarządzanie ryzykiem – ustanowienie kontekstu, analiza ryzyka, ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem, akceptowanie ryzyka;
• Działania zapobiegawcze – niedopuszczenie do przerwania procesów biznesowych poprzez identyfikację zdarzeń, określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływ na zabezpieczenia;
• Plany ciągłości działania – udokumentowany zbiór procedur, utrzymywany w gotowości do wykorzystania w przypadku zakłócenia działalności biznesowej;
• Strategia odtwarzania po katastrofie – odtworzenie systemów krytycznych po katastrofie w wymaganym czasie, plany odtwarzania po katastrofie.
 

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Certyfikat Managera zapewnienia ciągłości działania (po zdaniu egzaminu)

Zapisz się