Wielowymiarowa analiza danych za pomocą MS Excel i Power BI

Głównym celem kursu jest nauczenie w jaki sposób skutecznie, szybko i efektywnie opracowywać dane pochodzące z różnych źródeł w celu ich dalszej analizy i raportowania. Dodatkowo kurs uczy wykorzystywania narzędzi dostępnych w pakiecie MS Excel i Power BI, co pozwoli na usprawnienie i zautomatyzowanie zadań bez konieczności nauki programowania VBA. Celem szkolenia jest nauka przygotowywania wielowymiarowych analiz i raportów. 

Czas trwania

5 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-BI-01

Agenda

Dostosowanie środowiska pracy

 • ustawianie opcji programu
 • formaty zapisu pliku

 

Omówienie zasad adresowania i odwołań do zakresów

 • adresy względne, bezwzględne, mieszane
 • przypisywanie nazw zakresom komórek
 • style odwołań
 • odwołania 3-W

 

Funkcje i formuły

 • zasady korzystania z funkcji wbudowanych
 • formuły zaawansowane - zagnieżdżanie funkcji
 • omówienie najbardziej przydatnych funkcji wbudowanych
 • funkcje tablicowe

 

Przygotowanie danych do analiz

 • kontrola poprawności danych
 • formatowanie niestandardowe
 • formatowanie warunkowe
 • autokonspekt i grupowanie danych
 • opcje sortowania
 • filtr zaawansowany
 • narzędzie Tekst jako kolumny
 • obiekt Tabela

 

Wybrane narzędzia analityczne

 • sumy częściowe
 • konsolidacja
 • szukaj wyniku
 • menedżer scenariuszy

 

Analiza danych za pomocą Tabel przestawnych

 • tworzenie tabeli – źródła danych
 • modyfikowanie układu tabeli
 • grupowanie i sortowanie danych w tabeli
 • ustawianie opcji tabeli i opcji pól tabeli
 • dodawanie pól wyliczanych
 • tworzenie i modyfikowanie wykresu przestawnego

 

Wykorzystanie danych ze źródeł zewnętrznych

 • import plików tekstowych
 • kwerendy baz danych
 • kwerenda sieci Web

 

Kontrola dostępu do danych

 • zabezpieczanie pliku
 • ochrona skoroszytu
 • ochrona komórek

 

Power Pivot

 1. Wstęp 
  • Czym jest PowerPivot
  • Zasadnicze korzyści z użycia PowerPivot do analizy danych w Excelu
  • Terminologia PowerPivot i analizy wielowymiarowej
  • Dostępność dodatku PowerPivot

 

 1. Tworzenie modeli danych 
  • Importowanie danych do modelu, z wielu źródeł 

Z aktywnego skoroszytu 

Z innych skoroszytów

Z plików txt, csv

Z baz danych

 • Tworzenie relacji
 1. Doskonalenie modeli z użyciem języka DAX (Data Analysis eXpressions language) 
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych 

Niezbędne korekty modelu z użyciem funkcji RELATED

Tworzenie miar wyliczanych

Tworzenie kalkulowanych elementów wymiarów i hierarchii

 • Tworzenie pól obliczeniowych 

Niejawnych

Jawnych

 • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
 1. Raportowanie z modeli PowerPivot 
  • Tabele i wykresy przestawne 

Zasady prawidłowego użycia tabeli przestawnej

Różnice w funkcjonalności tabeli przestawnej opartej o PowerPivot w stosunku do standardowej tabeli przestawnej

Fragmentatory

Oś czasu

 • Pobieranie tabel z modelu PowerPivot

 

Power Query

 1. Wstęp 
  • Czym jest Power Query
  • Instalacja dodatku Power Query oraz omówienie jego interfejsu.
  • Dostępność dodatku Power Query
 2. Pozyskanie danych - import ze źródeł zewnętrznych 
  • Z plików (Excel, CSV),
  • Folderów – tworzenie przyrostowych modelów danych,
  • Relacyjnych baz danych (MS Access),
  • Wyszukiwanie w Wikipedii,
  • Źródeł webowych (Facebook),
 3. Operacje na danych w widoku graficznym 
  • Lista zapytań
  • Lista operacji
  • Poziomy danych - nawigator
  • Narzędzia dostępne ze wstążki: 

Operacje na wierszach/kolumnach,

Filtrowanie i sortowanie,

Zmiana typu danych,

Automatyczne wypełnianie pustych pól, zmiana wartości wybranych pól,

Rozdzielanie i łączenie,

Rekordy, listy, tabele,

Grupowanie i agregowanie,

Unpivot,

Transformacje daty/czasu, liczb i tekstów,

Kombinowanie danych (sumowanie rekordów, łączenie tabel).

 1. Operacje na danych z wykorzystaniem języka M 
  • Składnia.
  • Podstawowe funkcje wbudowane.
  • Zmienne, bloki, funkcje użytkownika.
 2. Automatyzacja importu danych 
  • Ze stron WWW,
  • Z serwisów webowych,
  • Z plików.

 

Power View

 1. Wstęp 
  • Czym jest Power View
  • Dostępność dodatku Power View
 2. Tworzenie raportu z użyciem PowerView 
  • Tabela, 
  • Macierz,
  • Karty.
 3. Najważniejsze wskaźniki efektywności
 4. Zastosowanie map oraz filtrów w raporcie Power View
 5. Tworzenie wykresów / diagramów 
  • Liniowy
  • Kołowy
  • Kolumnowy
  • Słupkowy
  • Punktowy
 6. Zastosowanie fragmentatorów oraz hierarchii w wykresach / diagramach
 7. Tworzenie animowanych wykresów punktowych (zastosowanie osi czasu)

 

Power Map

 1. Wstęp 
  • Czym jest Power Map
  • Dostępność dodatku Power Map
  • Zapoznanie z interfejsem dodatku Power Map
 2. Przygotowanie danych potrzebnych do prezentacji w dodatku Power Map
 3. Geokodowanie w Power Map
 4. Prezentacja danych z wykorzystaniem różnych typów wizualizacji na mapie: 
  • Zastosowanie wizualizacji skomulowanej – kolumnowej
  • Wizualizacja kolumnowa – grupowana
  • Tworzenie wizualizacji bąbelkowej
  • Kontur (m.in. tworzenie "wysp ciepła")
  • Wizualizacja regionalna
 5. Praca z wieloma warstwami
 6. Nadanie dynamiki poprzez dodawanie wielu "scen" i efektów przejść
 7. Dostrajanie ustawień w wykresach i warstwach
 8. Wizualizacje na mapach dynamicznych – śledzenie danych zmiennych w czasie
 9. Eksportowanie sekwencji scen do pliku wideo

 

Zapisz się