Trudne sytuacje we współpracy z klientami

Wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i Klientów.
Poszerzenie asertywnej postawy biznesowej.
Rozwój umiejętności dyplomatycznego komunikowania się z Klientami.
Wypracowanie banku narzędzi komunikacji elektronicznej i telefonicznej z Klientem .
 

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-OK-15

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób współpracujacych z klientami.

Agenda

Jak zadbać o fundamenty pozytywnych relacji?

  • Jak znaleźć pozytywne wyjście z trudnych relacji biznesowych?
  • Dbanie o relacje biznesowe vs. dyplomatyczne stawianie granic Klientom.
  • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i oskarżeniami (np. zamiana aluzji, odwoływanie się do faktów, metody łagodzenia emocji Klienta, metoda SBM).

Korzyści

Wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i Klientów.

Zagadnienia

  • Postawa JA-OK i TY-OK jako baza asertywności biznesowej.
  • Bieżące udrażnianie komunikacji, wyprzedzanie trudności.
  • Jak kontraktować się z Klientem - precyzyjne zawieranie zobowiązań.
Zapisz się