Tricki i techniki w negocjacjach: 10 tricków negocjatora

Celem tego spotkania jest skupienie się na dziesięciu najczęściej występujących w negocjacjach technik/tricków i poznanie sposobów na ich neutralizację.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-OK-14

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych poznaniem technik negocjacyjnych.

Agenda

Dzień I – Czyli Dziesięć najczęściej stosowanych technik negocjacyjnych.

Dzień II – Gra negocjacyjna, pozwalająca na określenie mocnych stron uczestników, oraz obszarów wymagających dalszego, indywidualnego rozwoju.

Korzyści

Uczestnicy poznają zaawansowane techniki negocjacyjnych, uczą się radzić sobie z niestandardowymi „zagrywkami’ negocjatorów. Będą potrafić „na pierwszy rzut oka” rozpoznać, czy ich przeciwnik właśnie jednej z nich nie chce na nich wypróbować? Będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie zaawansowane techniki zastosować na przeciwniku? Dzięki interaktywnej formule szkolenia i grze negocjacyjnej prowadzonej w drugim dniu, mogą oni praktycznie zastosować poznane techniki negocjacyjne. A później, w prawdziwych negocjacjach okaże się, ze „nie taki diabeł straszny”.

Zagadnienia

  • Technika „Próbny Balon”, czyli próba rozeznania jakie są prawdziwe cele i aspiracje drugiej strony. Sposoby przeciwdziałania tej technice. Korzyści i ewentualne zagrożenia związane z jej stosowaniem. 
  • Technika „Pusty Portfel”, czyli jeden ze sposobów uzyskania ustępstwa cenowego. Sposoby przeciwdziałania tej technice. Korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem tej techniki. 
  • „Bluff”. Jak skuteczne konstruować Bluff i jak go bronić w trakcie negocjacji. Czas, ilość nawiązań do Bluffu, w trakcie negocjacji właściwych, sposób komunikacji. 
  • Technika „Nagroda W Raju”. Jak ją stosować, a jak jej zapobiegać? 
  • Technika „Śmieszne Pieniądze”, czyli w jaki sposób prezentować dane liczbowe. Wady i zalety techniki. Sposoby przeciwdziałania. 
  • Technika „Wycofanie Oferty”. Kiedy stosować ją na początku negocjacji, a kiedy pod koniec? Ile możemy stracić i ile zyskać, stosując tę jedną z najtrudniejszych technik negocjacyjnych? 
  • Technika „Wilk W Owczej Skórze”, niekiedy nazywana także Metodą Inspektora Columbo. Rozwiązanie dylematu, jaką rolę grać w trakcie negocjacji? Kompetentnego i merytorycznie przygotowanego negocjatora, czy nowicjusza? Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania tej techniki. Sposoby przeciwdziałania. 
  •  Technika „Szokująca Oferta”. Jak dalece można zszokować przeciwnika i co to daje w negocjacjach? 
  • Technika „Mój Problem - Twoim Problemem”. Jak sobie radzić z tą techniką i jak umiejętnie ją stosować? 
  • Technika „Pozorne Ustępstwa”. Czym różni się od Bluffu? 

 

 

Zapisz się