Techniki sprzedaży

   

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-OK-19

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane do wszystkich pracowników, którym niezbędne są pogłębione kompetencje handlowe oraz obsługi klienta, a także dla handlowców dla których niezbędne jest sprawne funkcjonowanie w zmieniających się kontekstach i sytuacjach społecznych, wymagających rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i osobistych w relacjach z klientami. Dla pracowników zajmujących się biznesowymi relacjami z klientami, również dla osób, które czują się już wypalone, które mają wrażenie, że wszystkie szkolenia sprzedażowe już „przeszli”.

Agenda

 1. Mapowanie rozwoju zawodowego i osobistych kompetencji
 • etapy rozwoju i motywacji
 • moja osobista droga
 1. Typologiczne uwarunkowania Handlowca i Klienta
 • sprzedaż a predyspozycje osobowościowe
 • typologia Klienta i sposoby komunikacji adekwatne do typu
 • typologia osobista i typologia klienta (znajdywanie tzw. Chemii kontaktu)
 • typologiczne ścieżki sprzedaży: budowanie praktycznych zestawów zasad komunikowania się z klientami reprezentującymi określony typ temperamentu
 • typologiczne ścieżki sprzedaży: scenariusze przebiegu spotkania handlowego z uwzględnieniem zwrotów i argumentów skierowanych do wybranego typu
 • szlifowanie formy handlowej: trening rozmowy z różnymi typami klientów
 1. Analiza transakcyjna w sprzedaży zaawansowanej
 • czym jest analiza transakcyjna i co decyduje o jej rosnącej popularności w biznesie?
 • stany Ja: Rodzic, Dorosły, Dziecko.
 • trening rozpoznawania „stanów ja” w zachowaniu klienta oraz własnym
 • nasze transakcje – wymiany komunikacyjne z innymi - transakcje równoległe (harmonijne) oraz skrzyżowane (konfliktowe)
 • nasze transakcje – wymiany komunikacyjne z innymi - poziom jawny i ukryty transakcji
 1. Analiza transakcyjna trudnych relacji z klientem: jak budować porozumienie z poziomu „Dorosły-Dorosły”?

Korzyści

 • wzrost efektywności sprzedaży oraz budowania i wzmacniania zaufania klienta
 • budowanie swojej tożsamości i świadomości handlowca – osoby pracującej w oparciu o relacje z klientem
 • odkrywanie potrzeb klientów
 • rozpoznawanie „stanów ja” u siebie u i klienta by skuteczniej budować kontakt
 • budowanie konstruktywnej relacji na poziomie „Dorosły-Dorosły”
 • finalizacja sprzedaży

Wymagane przygotowanie uczestników

Wiedza na temat komunikowania się w organizacji oraz podstaw dotyczących etapów sprzedaży.

Osobiste doświadczenia związane z kontaktami i pracą zarówno z klientem wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Zagadnienia

Warsztaty: analiza przypadków, symulacje, odgrywanie ról i informacja zwrotna dla uczestników, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

Zapisz się