Symulacja DevOps

Symulacja DevOps to warsztat oparty na rolach, koncentrujący się na rozwoju oprogramowania i cyklu życia. Symulacja jest bardzo realistyczna i wykorzystuje dynamikę gry, aby wzmocnić zespoły wielofunkcyjne ze wspólną wizją udanych praktyk DevOps.
Uczestnicy z różnych dyscyplin (biznes, rozwój, testy, kontrola jakości i operacje) są zanurzeni w
symulowane środowisko, w którym mają za zadanie wypuszczenie nowych produktów, podczas gdy siły wewnętrzne i zewnętrzne ciągle się zmieniają. 

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

MG-SB-05

Profil uczestnika

  • Zespoły programistyczne
  • Osoby zaangażowane w role usług, procesów i integracji
  • Osoby na stanowiskach operacyjnych
  • Biznes

Agenda

Runda 1 - Chaos

Uczestnicy szybko zanurzają się w scenariusz tworzenia złożonych aplikacji w prawdziwym życiu. Następuje chaos, zła komunikacja i brak współpracy, co prowadzi do słabych wyników biznesowych, wyższych kosztów rozwoju, dłuższych czasów testowania i innych. W rezultacie traci się możliwości i negatywnie wpływa to na przychody.

Po pierwszej rundzie ułatwiony jest przegląd w celu zidentyfikowania problemów i omówienia, w jaki sposób podejście DevOps może przyczynić się do poprawy.

 

Runda 2 - ulepszenie

Runda 2 opiera się na efektach uczenia się z poprzedniej rundy i wprowadza takie procesy, jak wirtualizacja usług, minimalne iteracje produktu, szybsze awarie i inne. To napędza dojrzałość i umożliwia zespołom automatyzację, budowanie kultury współpracy i ostatecznie poprawia wyniki biznesowe.

 

Runda 3 - Optymalizacja

Opierając się na efektach uczenia się z rundy 1 i 2, uczestnicy dowiadują się, że zaszczepienie kultury DevOps jest kluczem do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Doświadczają wyraźnej zmiany skrócenia czasu programowania i liczby błędów, które każda aplikacja miała przed osiągnięciem operacji. Dzięki współpracy, usprawnieniu, automatyzacji i powtarzalnym praktykom uczestnicy osiągają wyższy zwrot z inwestycji i zoptymalizowane wyniki biznesowe.

 

 

Korzyści

  • Tworzy pozytywną kulturę „jednego zespołu” wokół DevOps
  • Przyspiesza wdrażanie DevOps w całym przedsiębiorstwie
  • Zmienia przeciwników w zwolenników DevOps
  • Tworzy wspólne zrozumienie dla rozwoju i operacji wokół tego, jak współpracować jako wysokowydajny zespół cross-functional
  • Zapewnia nowe praktyki, które można wykonać ze skutkiem natychmiastowym
Zapisz się