Symulacja biznesowa Raven 13

Fabuła symulacji wprowadza uczestników w niedaleką przyszłość, w miejsce, gdzie zbudowana została podwodna stacja wydobywcza. 

Sytuacja komplikuje się, gdy występuje podwodne trzęsienie ziemi, które naruszyło filary potężnego kompleksu i spowodowało liczne pęknięcia powłoki.

Oprócz tego, do pomieszczeń wdziera się woda i zaczyna brakować powietrza. Działa tylko oświetlenie awaryjne. Uczestnicy symulacji stają przed zadaniem uratowania jak największej ilości osób.

 

Czas trwania

4h

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SB-03

Profil uczestnika

 • Grupy 5-150 osób
 • Zarządzający projektami
 • Zespoły projektowe
 • Managerowie, kierownicy i ich zespoły (zarówno IT, jak i biznes)

 

Korzyści

Zastosowanie symulacji

 • Zarządzanie projektami
 • Zarzadzanie zasobami 
 • Zarządzanie zespołem
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Budowanie zaangażowania
 • Motywowanie
 • Planowanie i strategia
 • Budowanie zaangażowania
 • Integracja zespołów
 • Wiele innych

 

Symulacja zakłada zadania wirtualne, dlatego uczestników zapraszamy z naładowanymi telefonami komórkowymi.

Zagadnienia

 

Zapisz się